Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Studievejledning ved universiteternes bachelor- og kandidatuddannelser

Vejledning om universiteternes bachelor- og kandidatuddannelser samt om efterfølgende beskæftigelsesmuligheder.

Kort om ordningen

Vejledning om universiteternes bachelor- og kandidatuddannelser samt om efterfølgende beskæftigelsesmuligheder.

Mål og indhold

Vejledningen er ikke underlagt centralt fastsatte regler og kan bl.a. omfatte:

  • Indslusningsvejledning til ansøgere, bl.a. om uddannelsens indhold, målsætning, opbygning og erhvervssigte, om adgangskrav, adgangsregulering og optagelsesprocedure og om studiestartsprogrammer m.v.
  • Gennemførselsvejledning som støtte til indskrevne studerende, bl.a. om mulighederne for meritoverførsel, faglige valgmuligheder, eksamenskrav, studieophold i udlandet, praktikophold m.v.
  • Udslusningsvejledning/erhvervsvejledning/karrierevejledning til studerende i den sidste del af uddannelsesforløbet, bl.a. om mulighederne for fremtidig beskæftigelse, teknikker ved udarbejdelse af ansøgninger og gennemførelse af jobsamtaler.

Frafaldstruede studerende har ret til at modtage særlig vejledning, som skal støtte dem i at gennemføre deres uddannelse. For frafaldstruede studerende, der er mere end 12 måneder forsinket, gælder, at universitetet skal være opsøgende og tilbyde vejledning.

Ansvar for vejledningen

Universitetet tilbyder den studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen vejledning om uddannelsen og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder, både under selve uddannelsesforløbet og i forbindelse med indgang til kandidat- og ph.d.-uddannelse.

Hvor finder vejledningen sted?

Vejledningen finder sted på det enkelte universitet, og kan kan tilrettelægges som individuelle eller kollektive samtaler.

Målgrupper

Universiteternes bachelor- og kandidatstuderende. Normalt vejledes også ansøgere til uddannelserne, hvis de selv henvender sig.

Love og regler

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)