Forskelligfarvet bånd knyttet sammen
Videnscenter artikel

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Foreningens medlemmer er overvejende vejledere på gymnasier og erhvervsskoler, samt VUC, Kriminalforsorgen og Forsvaret. Men foreningen kan optage andre fagpersoner, der vejleder unge.

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening arbejder overordnet for at bidrage til det politiske arbejde inden for vejledningsområdet og skabe gode vilkår for udøvelse af vejledning. Derudover arbejder de for kompetenceudvikling af vejledere, samarbejder med relevante organisationer og vil gerne skabe rammer for debat og vidensudveksling på tværs af sektorerne.

Foreningen tiltræder FUEs etiske principper for vejledningen.

Læs mere