Uddannelsesforbundet

Uddannelsesforbundet

Uddannelsesforbundet er en organisation for ungdoms- og voksenvejledere, og omfatter lærere, vejledere, konsulenter og andre pædagogiske medarbejdere, ansat inden for områder som voksenuddannelsescentre (VUC), sprogcentre, daghøjskoler, specialundervisningen, ungdomsskoler, oplysningsforbund, jobcentre og kommuner mv.