Uddannelsesforbundet

Uddannelsesforbundet er en organisation for ungdoms- og voksenvejledere.

Uddannelsesforbundet organiserer lærere, ledere, vejledere og konsulenter på almene og erhvervsrettede uddannelser, eksempelvis voksenuddannelsescentre (VUC), sprogcentre, daghøjskoler, ungdomsskoler, oplysningsforbund, jobcentre og kommuner mv.