Forskelligfarvet bånd knyttet sammen
Videnscenter artikel

Uddannelsesforbundet

Uddannelsesforbundet er en organisation for ungdoms- og voksenvejledere.

Uddannelsesforbundet organiserer lærere, ledere, vejledere og konsulenter på almene og erhvervsrettede uddannelser, eksempelvis voksenuddannelsescentre (VUC), sprogcentre, daghøjskoler, ungdomsskoler, oplysningsforbund, jobcentre og kommuner mv.

Forbundet blev grundlagt i 2007 som en fusion mellem Danske Produktionshøjskolers Lærerforening (DPL), Dansk Teknisk Lærerforbundet(DTL) og Landforbundet af Voksen- og Ungdomsundervidere (LVU).

Læs mere

Uddannelsesforbundet