Forskelligfarvet bånd knyttet sammen
Videnscenter artikel

Danmarks Vejlederforening

Danmarks Vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig forening med en bredt sammensat medlemsskare fra alle steder i vejledningslandskabet.

Danmarks Vejlederforenings formål er at sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden. Foreningen arbejder for, at alle skal have adgang til livslang vejledning fra professionelle og uddannede vejledere. Foreningsarbejdet foregår i samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter og foreningen søger desuden indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet. Derudover vil foreningen gerne være et forum for debat og videndeling og vejledning på tværs af sektorer, samt understøtte formidling af forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for vejledning.

Foreningen tiltræder FUEes etiske principper for vejledning.

Læs mere