Principper for Etik i vejledningen

Principper for Etik i vejledningen


Principper for Etik i Vejledningen er udformet og udgivet af FUE, Fællesrådet for foreninger af Uddannelses- og Erhvervsvejledere.

Princippernes hovedpunkter er:

  • Respekt
  • Ligeværdighed
  • Uafhængighed
  • Åbenhed
  • Tillid

Se også

Via Vejledning: Etik i vejledning