Principper for etik i vejledningen

Principper for etik i Vejledningen er udformet og udgivet af det tidligere FUE, Fællesrådet for foreninger af Uddannelses- og Erhvervsvejledere.

Princippernes hovedpunkter er:

  • Respekt
  • Ligeværdighed
  • Uafhængighed
  • Åbenhed
  • Tillid

Læs mere om FUEs principper for etik i vejledningen her:

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF)

Danmarks Vejlederforening