Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning ved Studievalg Danmark

Studievalg Danmark yder vejledning om valg af videregående uddannelse samt muligheder for beskæftigelse efter afsluttet uddannelse

Kort om vejledningen

Studievalg Danmark tilbyder landsdækkende vejledning om valg af videregående uddannelse samt forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse. Vejledningen er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

Ansvar for vejledningen

Studievalg Danmark er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Vejledningens mål og indhold

Vejledningen skal gøre det muligt for den enkelte at håndtere valg af videregående uddannelse og karriere i et livslangt perspektiv. Den skal endvidere bidrage til, at den enkelte kan træffe oplyste, reflekterede og realistiske uddannelsesvalg.

Endelig skal Studievalg bidrage til, at valg af videregående uddannelse og efter- og videreuddannelse bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet.

Hvor finder vejledningen sted?

De syv studievalg har alle oprettet et vejledningscenter, der er åbent for alle, der søger information eller vejledning i forbindelse med valg af videregående uddannelse eller erhverv.

Individuel vejledning kan fås i centret eller evt. på e-mail eller telefon. På alle centrene tilbydes personlig vejledning uden forudgående aftale.

Studievalgs vejledningsaktiviteter finder desuden sted på ungdomsuddannelserne med personlig vejledning og ved arrangementer, på udstillinger m.v.

Målgruppe

Studievalg Danmark tilbyder vejledning til elever i ungdomsuddannelserne og andre, som har eller er ved at opnå det nødvendige adgangsgrundlag for optagelse på en videregående uddannelse.

Uddannelseskrav

Vejledningen i Studievalg Danmark skal varetages af personer, der har en vejlederuddannelse eller kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.

Vejledningen kan varetages af personer, der har enten en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, en masteruddannelse i vejledning eller en videregående uddannelse med mindst 30 ECTS inden for vejledningsteori- og metode samt af personer, som af Studievalg Danmark vurderes at have et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.

Faglig forening

Der findes ikke en fælles faglig forening for vejledere i studievalg. Faglig organisering vil typisk finde sted med baggrund i uddannelse fx:

  • Dansk Magisterforening
  • DJØF
  • Danmarks Lærerforening
  • Gymnasieskolernes Lærerforening
  • Uddannelsesforbundet

Interesseforeninger

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Danmarks Vejlederforening

Love og regler

Bekendtgørelse om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse

Lov om Studievalg Danmark

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Vejledningsloven)

Læs mere

Find dit studievalgscenter, UddannelsesGuiden.dk

Vejledning ved studievalg, Udannelses- og forskningsministeriet, ufm.dk