Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning ved almen voksenuddannelse (AVU)

Uddannelses- og erhvervsvejledning af kursister og selvstuderende ved AVU på voksenuddannelsescentre (VUC).

Kort om ordningen

Uddannelses- og erhvervsvejledning af kursister og selvstuderende, der deltager i almen voksenuddannelse. Uddannelsesstedet skal sikre, at en ansøger i forbindelse med optagelsessamtalen tilbydes vejledning om planlægning af et individuelt uddannelsesforløb, om valg af fag eller eventuelt vejledning til et andet uddannelsesforløb.

Vejledningens mål og indhold

Formålet med uddannelses- og erhvervsvejledningen er at sikre, at den vejledningssøgende får vejledning og information om almen voksenuddannelse og om uddannelses- og erhvervsmuligheder, der er relevante set i forhold til den vejledningssøgendes samlede livssituation.

Desuden skal undervisningen omfatte uddannelsesvejledning, som bidrager til afdækning af kursisternes faglige forudsætninger og uddannelsesmæssige muligheder.

Ansvar for vejledningen

Uddannelsesstedet (VUC) skal tilbyde kursisterne uddannelses- og erhvervsvejledning. Reglerne for vejledningen fastsættes af undervisningsministeren.

Hvor finder vejledningen sted

På landets VUC-centre.

Målgrupper

Kursister og selvstuderende på AVU. Den vejledning, der ligger forud for uddannelsesstart, er reguleret i vejledningsloven med tilhørende bekendtgørelser.

Foreninger

Uddannelsesforbundet

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)

Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)

Læs mere

Almen voksenundervisning, Undervisningsmisiteriet (UVM)