Hans Erik Germuth
Artikel

eVejledning er essensen af vejledning

Som deltids eVejleder har Hans-Erik Germuth to forskellige arbejdspladser, to hold kolleger, to sæt personalemøder, to chefer og - og tre mobiltelefoner.

Fold alle afsnit ud

Arbejde hjemmefra

Når han er på arbejde tirsdag, onsdag og fredag bevæger Hans-Erik Germuth sig ikke mere end en meter væk fra computeren i arbejdsværelset hjemme i huset i Roskilde. Der er hele tiden bud efter ham på eVejlednings chat, mail, SMS eller på telefonen. Det meste af tiden sidder han ved computeren, men når telefonen ringer, rejser han sig straks op, så han kan stå og kigge ud af vinduet, mens han taler. Så får han lige rørt sig en smule, og samtalen distraheres ikke af det, der foregår på skærmen. Det er de dage, han arbejder for eVejledning.

Mandag og torsdag bevæger han sig rundt på folkeskolerne i Roskilde Kommune, når han da ikke er på tremandskontoret og arrangerer introduktionskurser på ungdomsuddannelserne eller vejleder unge, der kommer ind på kontoret. Det er UU Roskilde, hvor han har arbejdet siden 2004. Så er der også lige nogle administrative opgaver, og Hans-Erik Germuth bidrager også til en hjemmeside om vejledning.

Aftenvagt er det bedste

Hans-Erik Germuth har været med i eVejledning siden starten i 2011. Han har to dagvagter om ugen, og onsdag har han aftenvagt fra kl. 15 til kl. 22. Desuden er der weekendvagt hver sjette uge. I starten var han ikke begejstret for aftenvagten.

- Men det er blevet min bedste dag i ugen. Jeg kan være ude om dagen, mens det er lyst, og så kan jeg gå og arbejde med min store passion, mine bier, siger han.

At bierne fylder meget i hans hverdag er tydeligt at se: Ude i haven står 11 bistader), og foruden skrivebordet er arbejdsværelset fyldt op af biavlerudstyret. Deres udsendte fik lov at smage på et par af produkterne og kan bekræfte, at honning kan være lige så forskellig som vin. Hans-Erik Germuth bruger da også nogle af de samme udtryk til at beskrive sin honning: Syre, frugt, sødme.

4 K modellen

Vejledningsteknisk er der ikke stor forskel på det arbejde, han yder i eVejledning og den, han giver til de unge i Roskilde Kommune.

- Det handler om at snakke med folk og finde ud af, hvad de vil. Vi arbejder ud fra 4 K-modellen, hvor de fire K’er er Kontakt, Kommunikation, Kontrakt og Konklusion. Det allervigtigste er at få en god kontakt med den unge, fortæller han.

Forskellen på vejledningen de to steder er klientellet og de uddannelser, de søger vejledning om.

Hos UU er det kun de helt unge, op til 25 år, han har med at gøre, og konklusionen på vejledningen ligger inden for ungdomsområdet: Gymnasium, erhvervsuddannelse, VUC, 10. klasse, højskole, produktionsskole, praktik. Nogle gange skal han tage sig særligt af en ung, der har svært ved at komme i gang med en uddannelse eller at holde fast i det, han er begyndt på. Det er det, man i vejledningskredse kalder håndholdt vejledning.

I eVejledning er det mennesker i alle aldre, der søger vejledning. Og deres forældre. Vejledningen gælder alle typer af uddannelser på alle niveauer. Eftersom vejledningen er anonym, kender vejlederen ikke personens baggrund. Og når chatten er slut eller røret lagt på, kommer han formentlig al-drig i kontakt med netop den person igen. 20-30 vejledningsseancer og otte mails er ikke usædvanligt på en vagt.

- Det, der foregår i eVejledning, er koncentrat af det at være vejleder. Det er her og nu. Jeg ikke for-berede mig til en samtale, som jeg ellers gør med de unge. Jeg kan bare gå ind på hjemmesider og fortælle dem, hvad jeg selv kan finde, siger han.

Hans-Erik Germuth oplever selv, at jobbet som eVejleder har givet ham et stort fagligt løft:

- Jeg har rykket mig som vejleder, efter at jeg er blevet evejleder. Jeg er blevet skarpere, fordi det hele skal nås indenfor den enkelte seance, siger han.

To arbejdspladser

14 af evejlederne er fuldtidsansatte i eVejledning og har deres faste arbejdsplads i Vester Voldgade. De øvrige 21 er som Hans-Erik Germuth deltidsansatte med nogle dage som evejledere med arbejds-plads derhjemme. Ugens øvrige dage er de vejledere på enten de kommunale UU’er eller på det statslige Studievalg, der vejleder om videregående uddannelser.

- Det er kommet bag på mig, at det faktisk er hårdt at følge med i to arbejdspladser. Man er lidt halv. Der er naturligvis en vis fællesmængde mellem de to arbejdspladser, men der er også meget, der er dobbelt. Der er for eksempel alle de fælles mails på en arbejdsplads, det er ekstra 30 mails om ugen, og der er møder begge steder. De tager uforholdsmæssigt meget tid, når man er der så få timer, siger Hans-Erik Germuth.

Han siger for sjov, at han har tre jobs – så tæller han hjemmet og bierne som det ene job. Tre jobs giver tre computere og tre mobiltelefoner.

Han har altid alle tre telefoner med sig.