Anders Lundby
Artikel

Det er gået op for mig, hvor komplekst et uddannelsessystem, vi egentlig har

Af Jesper Himmelstrup, redaktør, Vejlederen

Tre dage om ugen og hver sjette weekend sætter 38-årige Anders Lundby fra Højbjerg ved Aarhus sig til tasterne som en af de 24 deltidsvejledere i eVejledningen. For ham har det været en stor udfordring at gå fra at være UU-vejleder til at skulle vejlede om ’alt’. Så man kan nemlig godt være temmelig træt i hovedet, når arbejdsdagen er slut, afslører han.

 

Fold alle afsnit ud

Hjemme hos Anders

Klokken er 09.00 en råkold torsdag morgen, og vejleder Anders Lundby tager imod i sit hjem i Højbjerg ved Aarhus. Transporttiden til arbejdet behøver han heldigvis ikke at bekymre sig om, for der er ca. fire meter fra køkkenbordet til arbejdsværelset, hvor computeren står - og hvor der fra kl. 10 vil være fuld aktivitet på mail, chat, telefon og sms.


Anders Lundby er en af de 24 deltidsvejledere, som nu i et år har været tilknyttet eVejledningen. Det betyder, at han ved siden af sit job som UU-vejleder i Skanderborg tre dage om ugen sætter sig til tasterne for at vejlede danskere fra hele landet om alt fra studie og job til økonomi og optagelseskvotienter.


- Det har været spændende. Dels fordi vi har været med til at starte noget helt nyt op - dels på grund af den måde, vejledningen foregår på. Vi er jo vant til face-to-face vejledning, men eVejledningen har vist sig at have nogle klare fordele, fordi formatet giver anonymitet, og derfor åbner de vejledningssøgende op på en helt anden måde, fortæller Anders Lundby. Selv har han også skullet bruge lidt tid på at finde sine ben at stå på i de nye vejledningsformer, og så har han naturligvis også skullet vænne sig til, at hjemmet tre dage om ugen pludselig også er hans arbejdsplads.


- Jeg har ikke noget problem med det. Men vores interne chat er vigtig, fordi det er vores kantine, og her er der både plads til faglig sparring og fis og ballade. Her føler jeg, at jeg har kontakt med mine kollegaer. På mange måder er det faktisk mere ensomt at være UU-vejleder, for der sidder jeg jo på en skole med en masse lærere, der ikke er mine kollegaer, siger Anders Lundby.

Trænet i at kigge på hjemmesider

Klokken nærmer sig 9.57, og Anders skal på arbejde. Han sætter sig ved skrivebordet og åbner for sin skærm. På den interne chat kan han se, at det er e-vejleder Lisbeth Sandreid, som er ’vagtformand’ i dag. Det betyder, at det er hende, der fordeler arbejdsopgaverne og koordinerer, hvornår hver enkelt holder pause.


Anders åbner en mail med en masse spørgsmål; En pige vil vide noget om mulighederne for at videreuddanne sig efter pædagoguddannelsen, vide noget om idrætsuddannelser og noget om, hvordan man senere kommer til at arbejde med handicappede. Desuden har hun et par spørgsmål til kvotesystemet.


- Hun tror, hun er uafklaret, men hun er i virkeligheden bare i tvivl. Så den tager jeg lige senere, smiler Anders.


Kl. 10.03 dukker den første op på chatten.
- Vejleder Anders; Hvad kan jeg hjælpe med?, svarer systemet automatisk.
- Hvor kan man uddanne sig til sælger?, vil spørgeren vide.
- Godt spørgsmål. Går du i folkeskole nu?, spørger Anders Lundby og går straks i gang med at søge information på UddannelsesGuiden og diverse andre hjemmesider.

- Der er mange hjemmesider, der er mærkeligt bygget op, så jeg forstår godt, at man som bruger kan føle sig fuldstændig rundt på gulvet. Så vi bliver trænet i at kigge på hjemmesider, siger han.

Supplerer hinanden godt

Klokken er nu 10.13, og der er ved at være fart på. Chat i kø: 3 - Voice i kø: 1, blinker it-systemet.


- Det var nok meget godt, at vi i sin tid ikke vidste, hvad vi gik ind til. For vi har travlt på vagterne, smiler Anders.


10.23. En bruger, der kalder sig ”Pia 45” skriver, at hun er alene med to børn. Hun vil gene vide noget om uddannelsen som sundhedsservicesekretær.


- Ups, det var et langt ord. Dem er vi ikke altid så glade for, for søgemaskinerne kræver, at man skriver det korrekt. UGs søgemaskine er ikke altid så god, siger Anders og prøver at slå sundheds-service-sekretær op. ’Ingen hits’, siger UG.


- Den her form for vejledning er selvfølgelig noget anderledes i og med, at man ikke kan sidde over for hinanden. Her er det dem, der sætter dagsordenen - og dem, der 100 % tager kontakten. Men de to former for vejledning supplerer hinanden godt. Den personlige kontakt er der også noget givtigt i, og nogle gange kunne jeg da godt tænke mig at vide; hvordan er det så gået dem, jeg fx har chattet med, siger Anders Lundby.

Mange problematikker

En dag skrev en pige, at hun var droppet ud af gymnasiet, hvilket ikke er så sjældent endda. Nu boede hun så hos sin kæreste, og det var der sådan set ikke noget mærkeligt i.


- Det viste sig så, at hun var 16, og han var 45, og at hendes mor overhovedet ikke var begejstret. Hun var flyttet fra provinsen til København og ville nu flytte til Sverige, fortæller Anders.
Senere i chatten fandt vejlederen også ud af, at pigen også var gravid.


- Der gik det fra at være et frafraldsproblem til at være noget andet. Så jeg foreslog Mødrehjælpen i København. Men det viser meget godt, hvor mange forskellige problematikker, der er, for du aner jo ikke, hvad der kommer næste gang, siger Anders Lundby. Og derfor mener han heller ikke, at eVejledningen kun kan bruges til at søge information, sådan som visse kritikere har hævdet.


- Vi er blevet skudt i skoene, at vi kun bedriver fakta-vejledning. Men vi laver masser af procesvejledning, hvor vi spørger ind til, hvad der ligger til grund, og så viser det sig, at der er nogle ting, der ofte ligger bag deres spørgsmål, understreger han. Samtidig har springet fra kun at beskæftige sig med ungdomsuddannelser til at favne alle uddannelser gjort, at Anders Lundby fagligt og vidensmæssigt har været nødt til at læse op på en hel del.


- Man finder ud af, at der findes hjørner i det danske uddannelsessystem, man ikke anede fandtes. Det er gået op for mig, hvor komplekst et uddannelsessystem, vi egentlig har.

Fakta

Anders Lundby
Alder: 38
Uddannet folkeskolelærer. Lærer på Gyvelhøjskolen i Galten 2000-2007.
UU-vejleder i Skanderborg siden 2007, hvor han arbejder to dage om ugen udover de tre dage om ugen som e-vejleder. Bor i Højbjerg ved Aarhus.