Søg i VidensCenter nyheder

Titel
VEU-centrene sætter gang i kampagne om ErhvervsUddannelse for Voksne, EUV
Kampagnen sætter fokus på vejen fra ufaglært til faglært for 'Frederik' og 'Katrine'.
10. december 2015
Studentereksamen i udlandet – men studiestart i Danmark
Hvad bør man være særlig opmærksom på, hvis man tager en studentereksamen i udlandet og efterfølgende ønsker at starte på en videregående uddannelse i Danmark?
3. december 2015
Kollektiv vejledning – ny forsøgsrunde
Undervisningsministeriet har åbnet for en ny runde forsøg med kollektiv vejledning – herunder gruppevejledning.
3. december 2015
Lokalt samarbejde sætter uddannelse på dagsordenen i udsatte boligområder
Skal uddannelsesmulighederne for unge med anden etnisk baggrund i udsatte boligområder forbedres, så er det en god idé at styrke samarbejdet med lokale foreninger og indsatser. Det viser ny evalueringsrapport.
3. december 2015
Færre virksomheder vurderer AMU positivt
Andelen af virksomheder, der vurderer AMU positivt, er faldet siden virksomhederne sidst blev spurgt i en lignende undersøgelse i 2011.
1. december 2015
Euroguidance nyhedsbrev med fokus på international mobilitet
Nyhedsbrevet handler blandt andet om unges udbytte af studieophold, om vejledning af studerende, der skal rejse gennem Erasmus og om at gøre karriere inden for EU
27. november 2015
Ny vejledning om uddannelsesparathed og overgangen til ungdomsuddannelse
Videre efter grundskolen – hvordan? Det er titlen på en ny vejledning, som netop er udgivet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
16. november 2015
Byg Ovenpå - kampagne om akademiuddannelser som overbygning på et svendebrev
En ny landsdækkende informationskampagne skal oplyse om værdien i at bygge ovenpå en erhvervsuddannelse med en akademiuddannelser inden for samme fagområde.
12. november 2015
Konsekvenspædagogisk gruppevejledning - nyt tiltag i TAMU
TAMU har fortrinsvis arbejdet med individuelle, konsekvensorienterede samtaler i opfølgningen på den enkelte elev. Nu vil gruppevejledning indgå som et element i elevernes afklaringsforløb.
12. november 2015
Fra elev til professionel studerende på universitetet
Universiteterne optager i dag langt flere af en ungdomsårgang end tidligere. Studielivet og overgangen fra gymnasium til universitet kan for nogen virke overvældende og uoverskuelig. Ny rapport fra EVA.
6. november 2015