Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Tjekliste: Sådan bliver flere unge uddannelsesparate
I forlængelse af en undersøgelse af skolernes første erfaringer med uddannelsesparathedsvurdering er Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, fremkommet med en række opmærksomshedpunkter til det videre arbejde på skolerne.
1. juli 2016
Færre voksne går i gang med en erhvervsuddannelse
Ifølge et nyt notat fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) tyder nye tal på, at der vil blive optaget færre elever på 25 år og derover på erhvervsuddannelserne for voksne (euv) i 2016.
24. juni 2016
Turboforløb skal gøre flere unge uddannelsesparate
Penge fra satspuljen skal bruges til at hjælpe elever i 8. klasse, så flere kan blive uddannelsesparate, inden de forlader folkeskolen.
23. juni 2016
Ny gymnasiereform med differentierede adgangskrav
Regeringen har indgået et bredt forlig om en gymnasiereform, der skal styrke fagligheden og gøre det sværere at blive optaget på gymnasiet.
9. juni 2016
Studievalg og jobmuligheder
Find fakta og få inspiration til valg af uddannelse på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside studievalg=jobvalg
9. juni 2016
Kompetencevurdering inden start på euv muligt fra 1. juli
Fra 1. juli 2016 er det ikke længere et krav at være optaget på en erhvervsuddannelse for at kunne gennemføre en kompetencevurdering.
7. juni 2016
Danmarks bedste brobygningsforløb
Tænketanken DEA har i den kommende tid fokus på den gode overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse og indsamler i den anledning cases til inspiration
7. juni 2016
Nyt værktøj gør det lettere at bedømme niveauet hos udenlandske studerende
En ny nordisk-baltisk manual gør det lettere at bedømme udenlandske studerendes eksamensbeviser
7. juni 2016
Rollemodeller skal fortælle om erhvervsuddannelser
En aftale mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) om at gennemføre en rollemodelkampagne i efteråret.
2. juni 2016
Insight – europæisk nyhedsbrev for vejledere
I det seneste nummer af Insight kan du læse om vejledningspraksis i udlandet og få inspiration og ideer til fremtidige samarbejdsprojekter med vejledere i Europa.
26. maj 2016