Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Opbygning af ungdomsuddannelsessystemer - inspiration fra Sverige, Holland og Schweiz
Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU) har set nærmere på hvordan Sverige, Holland og Schweiz har opbygget deres ungdomsuddannelsessystemer.
3. oktober 2016
Bedre uddannelsesdækning af erhvervsuddannelserne
Når unge næste år søger ind på en erhvervsuddannelse, vil der være flere uddannelsessteder at vælge i mellem.
3. oktober 2016
Ditbarnsfremtid.dk – nyt kampagnesite opfordrer forældre til at søge mere viden om erhvervsuddannelserne
Formålet med kampagnen er at sikre, at erhvervsuddannelserne også kommer i spil, når forældre snakker uddannelse med deres børn, så børn og unge oplever et reelt alternativ til studenterhuen.
28. september 2016
Gymnasiereformen - overblik og indhold
Regeringen har indgået et bredt forlig om de gymnasiale uddannelser. Forslaget er lige nu i høring, men på uvm.dk kan du læse mere om hovedelementer i aftalen, der træder i kraft i 2017.
22. september 2016
Frafald på videregående uddannelser
De fleste ansøgere til videregående uddannelse i 2016 fik plads på deres drømmestudium.
8. september 2016
TAMU-Effekten. En rapport om Job- og uddannelseseffekter og samfundsøkonomiske gevinster
Rambøll har i 2016 gennemført en effektanalyse af TAMU i perioden fra 2009 til 2015.
11. august 2016
Tjekliste: Sådan bliver flere unge uddannelsesparate
I forlængelse af en undersøgelse af skolernes første erfaringer med uddannelsesparathedsvurdering er Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, fremkommet med en række opmærksomshedpunkter til det videre arbejde på skolerne.
1. juli 2016
Færre voksne går i gang med en erhvervsuddannelse
Ifølge et nyt notat fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) tyder nye tal på, at der vil blive optaget færre elever på 25 år og derover på erhvervsuddannelserne for voksne (euv) i 2016.
24. juni 2016
Turboforløb skal gøre flere unge uddannelsesparate
Penge fra satspuljen skal bruges til at hjælpe elever i 8. klasse, så flere kan blive uddannelsesparate, inden de forlader folkeskolen.
23. juni 2016
Ny gymnasiereform med differentierede adgangskrav
Regeringen har indgået et bredt forlig om en gymnasiereform, der skal styrke fagligheden og gøre det sværere at blive optaget på gymnasiet.
9. juni 2016