Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Unge hænger fast i kanten af samfundet, Ugebrevet Mandag Morgen Special
Rockwool Fonden og tre kommuner gør op med troen på, at uddannelse partout skal være første skridt på vejen til et job.
9. august 2018
Optag på de videregående uddannelser 2018
28. juli blev spændingen udløst for de mange, som havde søgt ind på en videregående uddannelse.
28. juli 2018
Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen
Eleverne i de ældste klasser i folkeskolen skal fremover have flere praktiske eller musiske fag på skoleskemaet for derigennem at fremme søgningen til erhvervsuddannelserne.
28. juni 2018
UGværktøjet Uddannelseszoom
Uddannelseszoom er blevet opdateret pr. 20. juni vedrørende oplysninger om løn, arbejdsløshed, iværksætteri og brancher
28. juni 2018
Ny udlandsguide for uddannelses- og erhvervsvejledere
Vejleder du unge om ophold i udlandet, så har Uddannelses- og Forskningsministeriet netop udgivet en ny guide.
30. april 2018
Succesfulde overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelserne
Få 6 gode råd fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
12. april 2018
Klare fordele for faglærte, der tager videreuddannelse
Ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser at faglærte, der har taget videreuddannelse, i gennemsnit tjener 6.000 kr. mere om måneden end de ikke-videreuddannede.
14. marts 2018
Ny hjemmeside for Study in Denmark
Et nyt design på hjemmesiden gør det endnu lettere for udenlandske studerende at finde svar på deres spørgsmål
14. december 2017
Career and career guidance in the Nordic countries - Call for papers
Findes der en nordisk vejledningsmodel? Det spørgsmål forsøger en international forskergruppe at besvare og opfordrer vejledningspraktikere til at skrive artikler til en antologi om emnet
17. november 2017
Den professionelle vejledning, professionsbeskrivelse
Lektor Rie Thomsen DPU og UU Danmarks næstformand Anders Ladegaard har udarbejdet en professionsbeskrivelse for UUvejlederne
17. november 2017