Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Rollemodeller skal fortælle om erhvervsuddannelser
En aftale mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) om at gennemføre en rollemodelkampagne i efteråret.
2. juni 2016
Insight – europæisk nyhedsbrev for vejledere
I det seneste nummer af Insight kan du læse om vejledningspraksis i udlandet og få inspiration og ideer til fremtidige samarbejdsprojekter med vejledere i Europa.
26. maj 2016
Udvikling af karrierevejledningen – eksempler fra Norge, Finland, Estland og Kroatien
International Centre for Career Development and Public Policy (ICCDPP) har på deres hjemmeside offentliggjort eksempler på hvordan man i Norge, Estland, Finland og Kroatien arbejder med at udvikle politikker og strategier for karrierevejledningen.
11. maj 2016
Overblik over voksenvejledningen
VEU-center Hovedstaden og Bornholm har i tæt samarbejde med 9 andre vejledningsordninger udarbejdet en oversigt over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne.
21. april 2016
UG-app'en er blevet nedlagt
I stedet er der en særlig mobilvisning af hjemmesiden, hvis man ønsker at tilgå ug.dk via mobil eller tablet.
7. april 2016
Ny hjemmeside for faglærte, der vil videre: Byg Oven på
Hjemmesiden giver et overblik over muligheder for at tage en hel eller dele af en akademiuddannelse oven på en erhvervsuddannelse.
7. april 2016
Studenter uden uddannelse efter gymnasiet
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt en hel gymnasieårgang fra 2009. 9% har fem år efter studentereksamen hverken gennemført eller er i gang med enten en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse.
1. april 2016
Flere eud-elever fuldfører første del af deres uddannelse
85,6 procent af de elever der i sommer startede på grundforløb 1 har gennemført og er fortsat på grundforløb 2.
8. marts 2016
En erhvervsuddannelse indgår i mange elevers overvejelser om ungdomsuddannelse
Hver fjerde elev, der sidste år valgte gymnasievejen efter folkeskolen, overvejede en erhvervsuddannelse.
1. marts 2016
Parathedsvurderingen af eleverne i 8. klasse er afsluttet
Landets UU-centre har netop afsluttet processen omkring parathedsvurderingen af elever i 8. klasse. UU Danmark har fået indberetninger fra 44 ud af landets 56 UU-centre.
12. februar 2016