Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen
Eleverne i de ældste klasser i folkeskolen skal fremover have flere praktiske eller musiske fag på skoleskemaet for derigennem at fremme søgningen til erhvervsuddannelserne.
28. juni 2018
UGværktøjet Uddannelseszoom
Uddannelseszoom er blevet opdateret pr. 20. juni vedrørende oplysninger om løn, arbejdsløshed, iværksætteri og brancher
28. juni 2018
Ny udlandsguide for uddannelses- og erhvervsvejledere
Vejleder du unge om ophold i udlandet, så har Uddannelses- og Forskningsministeriet netop udgivet en ny guide.
30. april 2018
Succesfulde overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelserne
Få 6 gode råd fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
12. april 2018
Klare fordele for faglærte, der tager videreuddannelse
Ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser at faglærte, der har taget videreuddannelse, i gennemsnit tjener 6.000 kr. mere om måneden end de ikke-videreuddannede.
14. marts 2018
Ny hjemmeside for Study in Denmark
Et nyt design på hjemmesiden gør det endnu lettere for udenlandske studerende at finde svar på deres spørgsmål
14. december 2017
Career and career guidance in the Nordic countries - Call for papers
Findes der en nordisk vejledningsmodel? Det spørgsmål forsøger en international forskergruppe at besvare og opfordrer vejledningspraktikere til at skrive artikler til en antologi om emnet
17. november 2017
Den professionelle vejledning, professionsbeskrivelse
Lektor Rie Thomsen DPU og UU Danmarks næstformand Anders Ladegaard har udarbejdet en professionsbeskrivelse for UUvejlederne
17. november 2017
Vejledningsnetværket Euroguidance har fået ny hjemmeside
EU´s vejledningsnetværk Euroguidance lancerer i forbindelse med sit 25-års jubilæum ny og forbedret hjemmeside for vejledere i Europa
13. november 2017
Forberedende Grunduddannelse, politisk aftale
Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
19. oktober 2017