Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Veje til job og uddannelse for udsatte unge
DEA har offentliggjort ny viden, som kan inddrages i sammensætningen af forberedende tilbud for udsatte unge.
22. juni 2017
Nye kompetencer hele livet
Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) har 13.06.2017 offentliggjort 13 anbefalinger til, hvordan det offentlige efteruddannelsessystem bliver mere enkelt og til gavn for både medarbejdere og virksomheder.
16. juni 2017
Hver anden ufaglært, oplever ikke behov for videreuddannelse
Det viser en analyse, der er udarbejdet for ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse.
8. juni 2017
Din fremtid fortjener forberedelse
Uddannelses- og forskningsministeriet har i gangsat en kampagne, der giver unge uddannelsessøgende tips og inspiration til, hvordan valget af videregående uddannelse kan gribes an.
8. juni 2017
Fra rådgiver til vejleder
En fælles indsats på tværs af personalegrupper har gjort det muligt for Midtjysk Efterskole at reducere frafaldet af elever med omkring 70 procent på 6 år.
8. juni 2017
Forslag om en ny Forberedende Grunduddannelse
Regeringen foreslår i et nyt udspil at samle seks forberedende tilbud i én ny Forberedende Grunduddannelse.
11. maj 2017
Vejlederprisen 2017 går til ildsjæl fra Jobcenter Esbjerg
Uddannelseskonsulent Martin Svane fra Jobcenter Esbjerg har i dag modtaget Schultz Vejlederpris på 25.000 kr.
10. maj 2017
Ny mesterlære - kampagne fra Håndværksrådet og Undervisningsministeriet
Kampagnen sætter fokus på den mest praksisrettede vej til en erhvervsuddannelse.
5. april 2017
Sundeunge.dk – nyt website skal styrke sundheden på erhvervsuddannelserne
Hjemmesiden giver elever, vejledere, lærere og ledelse inspiration til, hvordan man kan få mere bevægelse ind i hverdagen.
2. marts 2017
Sådan kommer flere unge godt videre efter grundskolen
Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse har fremlagt deres anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt videre, når de forlader grundskolen.
2. marts 2017