Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Internationale vejledningsnyheder fra Euroguidance
Nyhederne udgives af det europæiske Euroguidance-netværk for at styrke den internationale dimension i vejledningen.
4. april 2022
Præsentationsvideoer skal hjælpe unge med at forstå, hvordan ungdomsuddannelserne er skruet sammen
Videoerne er målrettet udskolingen og skal vise hvad kommende elever kan forvente af dagligdagen på de forskellige uddannelser.
4. april 2022
Ændringer i optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser
Alle Folketingets partier er enige i at ændre i optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser, foruden ændringerne i afgangseksaminerne for de samme elever.
4. april 2022
Januaroptaget på grundforløb 2 er det laveste i mange år
I januar startede 9 procent færre elever på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse sammenlignet med 2021. Samtidig er optaget det laveste siden grundforløbets indførsel i 2016.
4. april 2022
Lærepladser i verdensklasse - vi skal have større fokus på forløbet i virksomhederne
Vi mangler faglært arbejdskraft. For få unge starter på en erhvervsuddannelse, men vi skal også have fokus på de unge, der falder fra i starten af deres lærlingeforløb.
28. marts 2022
Gruppevejledning - inspiration til dialog om trivsel med alle elever
Denne artikel giver lærere og vejledere inspiration til, hvordan gruppevejledning kan støtte op om alle elevers trivsel.
28. marts 2022
Få information om Ukrainekonfliktens indflydelse på børne- og undervisningsområdet
Folketinget vedtog den 16. marts særloven for ukrainske flygtninge, som giver dem adgang til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Men hvad betyder det helt konkret for de enkelte uddannelser?
21. marts 2022
Stort fald i søgning til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
Kvote 2-ansøgningsfristen for i år er overstået, og som forventet er der et lavere antal ansøgninger i forhold til de to sidste rekordår, men der er også en stor nedgang, hvis man sammenligner med 2019.
21. marts 2022
Rapport: Bedre vilkår for studerende med funktionsnedsættelser på de videregående uddannelser
Rapporten er en del af opfølgningen på den handicappolitiske aftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik i maj 2021. Formålet med arbejdet er, at skabe et fælles vidensgrundlag om vilkårene for studerende med funktionsnedsættelser på de videregående uddannelser.
21. februar 2022
Hvordan hjælpes ledige over 50 år tilbage på arbejdsmarkedet?
Artiklens baggrund er en evaluering af seniorpuljen, som i en årrække har understøttet ledige seniorers vej tilbage i job. I evalueringen fremhæves flere værktøjer og indsatser, som er væsentlige i beskæftigelsesindsatsen, hvis seniorer skal hjælpes fra ledighed til beskæftigelse. Nederst i artiklen er der et link til STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) som har oprettet en ny pulje på 15 millioner, som kan søges af jobcentre og A-kasser, hvor formålet er at forhindre langtidsledighed for ledige for 50 år.
7. februar 2022