Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Politisk aftale om nyt program for Erasmus+ 2021-2027
I det nye budget vil der være mere fokus på at inkludere flere målgrupper og større mulighed for samarbejde. Samtidig vil der være øget fokus på digitale og grønne initiativer.
4. januar 2021
Krævende samtaler med unge - kursusrække i 2021
En række kurser i 2021 hjælper fagprofessionelle med at tage de svære samtaler med unge
16. december 2020
Youth in Transition, webkonference den 20. januar 2021
EUK, Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne, præsenterer resultater fra det europæisk projekt 'Youth in Transition'.
9. december 2020
EVA: Tema om specialpædagogisk støtte, SPS
Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har samlet en række artikler, notater og guider, der handler om specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne.
14. oktober 2020
Decision Game: Et spil om at turde drømme om uddannelse
Decision Game er et uddannelsesspil, der træner udskolingselever i at træffe valg og se alternative veje i uddannelsessystemet. Spillet er udviklet i Høje Taastrup kommune i et samarbejde mellem helhedsplanen i Gadehavegård, Gadehavebiblioteket og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ambitionen er at brede spillet ud til andre kommuner i landet.
7. oktober 2020
Overblik over vejledningssystemerne i Europa
Vil du gerne vide, hvordan karrierevejledning foregår i Italien? Eller hvordan man i Sverige vejleder børn med særlige behov om uddannelse? Og savner du overblik over vejledningssystemerne i Europa?
1. juli 2020
Ny master i vejledning på DPU
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) udbyder fra efteråret en ny revideret master i vejledning med nyt modul omkring aktionslæring i vejledning og øget fokus på vejlederens profession.
25. maj 2020
Hvordan vejleder eVejledning voksne?
Vejleder og rådgiver du voksne om deres uddannelsesmuligheder?
25. maj 2020
Studievalg Danmark skal vejlede om erhvervsuddannelser
Studievalg Danmark har hidtil vejledt gymnasieelever om valg af videregående uddannelse. Men nu skal de også vejlede de unge om muligheden for at tage en erhvervsuddannelse.
31. marts 2020
Kampagne: Vælg en uddannelse med mening
Vores velfærdssamfund får brug for flere kompetente hænder i fremtiden. UFM er derfor gået sammen med en række organisationer om en fælles kampagne, der skal vise uddannelsesmulighederne indenfor velfærdsområdet. 
5. marts 2020