Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Ny indsats skal skabe flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne
En aftale mellem arbejdsmarkedets parter (LO og DA) og Undervisningsministeriet betyder, at der nu sættes ind over for manglende praktikpladser på erhvervsuddannelserne.
31. oktober 2014
Satspuljemidler skal få flere ikke-uddannelsesparate unge i gang med en uddannelse
Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at øremærke 28 mio. kr. over fire år til projekt Brug for alle unge.
31. oktober 2014
Vejledning på tværs af landegrænser – to nye foldere
Styrelsen for Videregående Uddannelser har netop udgivet to pjecer, som henvender sig til vejledere, der arbejder med internationale aktiviteter.
31. oktober 2014
Future match – kampagne om erhvervsuddannelsernes muligheder
Undervisningsministeriet har igangsat en kampagne, der henvender sig til elever i udskolingen og deres forældre
31. oktober 2014
Rådet for ungdomsuddannelser har fået udpeget et formandskab
Formandskabet består af syv personer, der får til opgave at rådgive undervisningsministeren om problemstillinger på ungdomsuddannelserne.
25. september 2014
Universiteter optager flere gennem kvote 2
Roskilde Universitet, CBS og SDU optager flere studerende via kvote 2 allerede i 2012.
3. august 2012