Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Partnerskabsaftaler skal udfordre det automatiske gymnasievalg
Dansk Byggeri har siden 2010 indgået partnerskabsaftaler med 27 kommuner. Målet er at Dansk Byggeri, kommuner og skoler skal samarbejde om at få flere unge ud på byggepladserne.
12. december 2014
Fakta og hands-on skal udfordre eud-fordomme
En rundspørge foretaget af Danske Skolelever blandt 3.540 elever i 8. klasse viser, at 9,4 procent overvejer en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.
12. december 2014
Unge genfinder motivation og lyst til uddannelse
Kombineret skolegang og arbejde har i et projekt i Aarhus vist sig at være vejen frem for skoletrætte unge.
12. december 2014
Gymnasier til fremtiden – nyt reformudspil
Regeringen har præsenteret sit udspil til reform af gymnasieuddannelserne. Centralt i reformen er ønsket om at styrke de unges videreuddannelsesmuligheder. Færre studieretninger og øget faglighed er nøgleordene.
12. december 2014
Antallet af praktikpladser – oktober 2014
De nyeste praktikpladstal viser, at knapt 79.900 elever i oktober var i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse.
12. december 2014
Gruppevejledning – se hvordan det kan foregå i et video-eksempel fra Preventing Dropout
Tårnby Gymnasium har været en del af projekt Preventing Dropout. Gymnasiet bruger tænke-hatte i gruppevejledningen og arbejder ud fra den systemiske metode.
28. november 2014
Praktikophold i udlandet populært blandt eud-elever
Antallet af eud-elever, der tager på praktikophold i udlandet, slår ny rekord. I 2013 tog 1547 elever afsted til 47 forskellige lande. Det er en stigning på 58 procent siden 2010.
28. november 2014
Forskningsprojekt skal undersøge effekt af eud-reformen
Stort forskningsprojekt skal følge virkningerne af eud-reformen, når den til august 2015 sættes i gang.
28. november 2014
Eud-elever er villige til at skifte postnummer
Hver anden erhvervsskoleelev er indstillet på at flytte postnummer, hvis det betyder, at de kan få en praktikplads. 12 procent af eleverne har skiftet adresse for at få en praktikplads.
28. november 2014
Flyt fokus fra karaktergennemsnittet
Det store fokus på karaktergennemsnit, der er ved optagelse på de videregående uddannelser, bør ændres. Det foreslår Kvalitetsudvalget i en ny rapport, der præsenterer udvalgets anbefalinger.
28. november 2014