Søg i VidensCenter nyheder

Titel
NU-kampagnen – vejledning til uddannelsestvivlere og deres forældre
Høje Taastrup Kommune kører lige en kampagne målrettet gruppen af unge, der stadig efter informationsmøder og vejledning er i tvivl om, hvilken uddannelse de skal vælge.
12. februar 2015
Unges frafald på erhvervsuddannelserne - ny rapport
Flere piger i klasserne og engagerede lærere er nogle af de ingredienser, der skal til for at reducere fraværet på erhvervsskolerne.
12. februar 2015
Indsamling af viden om arbejdet med de ikke-uddannelsesparate unge
Undervisningsministeriets team Brug for alle unge tager i de kommende måneder på besøg i en række UU-centre for at indsamle viden om de udfordringer, som UU oplever med gruppen af ikke-uddannelsesparate unge.
12. februar 2015
Den kombinerede ungdomsuddannelse – udbud august 2015
Fra august 2015 udbydes den kombinerede ungdomsuddannelse 90 steder rundt om i landet.
12. februar 2015
Mentorstøtte hjælper udsatte unge i uddannelse
Mentorstøtte får flere udsatte unge i kontanthjælpssystemet i gang med job eller uddannelse. Sådan lyder konklusionen i ny rapport om effekten af mentorstøtte.
21. januar 2015
Forskel i gymnasiers tilgang til vejledning
Ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at gymnasieelever får meget forskellig hjælp og vejledning til deres studieretningsprojekt (SRP).
20. januar 2015
Job og uddannelse til alle unge - ny temaside
Cabi har lavet en ny temaside, der indeholder viden og værktøjer til alle, der arbejder med at få udsatte unge i uddannelse og job.
9. januar 2015
Partnerskabsaftaler skal udfordre det automatiske gymnasievalg
Dansk Byggeri har siden 2010 indgået partnerskabsaftaler med 27 kommuner. Målet er at Dansk Byggeri, kommuner og skoler skal samarbejde om at få flere unge ud på byggepladserne.
12. december 2014
Fakta og hands-on skal udfordre eud-fordomme
En rundspørge foretaget af Danske Skolelever blandt 3.540 elever i 8. klasse viser, at 9,4 procent overvejer en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.
12. december 2014
Unge genfinder motivation og lyst til uddannelse
Kombineret skolegang og arbejde har i et projekt i Aarhus vist sig at være vejen frem for skoletrætte unge.
12. december 2014