Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Succesfuld ungeindsats i Faxe Kommune
En styrket samarbejdsindsats af ungeindsatsen har i Faxe Kommune givet erfaringer, som andre kommuner kan drage nytte af.
20. august 2015
Ungdomsuddannelserne får en uens præsentation i folkeskolens ældste klasser
Undervisningen i folkeskolens ældste klasser forbereder især eleverne til gymnasiet, mens erhvervsuddannelserne bliver overset.
19. juni 2015
Unges uddannelsesvalg svinger fra egn til egn
Ifølge en ny analyse fra Danske Gymnasier har næsten halvdelen af landets kommuner nået målet om, at 25 procent af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse.
29. maj 2015
Evukurser.dk - efteruddannelse for elektrikere og vvs’ere
www.evukurser.dk er en ny kursus-portal, der skal gøre det nemmere for elektrikere og vvs’ere at få overblik over efteruddannelsesmulighederne inden for deres eget fagområde.
26. maj 2015
Ligestillingen er ikke slået igennem, når det gælder valg af uddannelse
Ifølge en optælling foretaget af radio 24-syv er ligestillingen ikke slået igennem, når det gælder valg af uddannelse.
19. marts 2015
Praktikplads – vær mere opsøgende
Hver fjerde ung, der mangler en praktikplads, har ikke henvendt sig til en virksomhed inden for den seneste måned. Det viser en analyse fra Undervisningsministeriet.
17. marts 2015
51.200 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2
Antallet af kvote 2-ansøgninger er igen i år steget. Ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts var antallet ansøgere 15.222. Det er 2.000 flere end sidste år.
16. marts 2015
Når gymnasiet bliver et ’ikke-valg’
Hver femte student under 30 år har hverken påbegyndt eller afsluttet en videregående uddannelse. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).
9. marts 2015
Survival Skills - nyt spil med sjov og legende tilgang til viden om erhvervsuddannelserne
I spillet Survival Skills konkurrerer grundskolens ældste elever holdvis mod hinanden, mens de løser en række praktiske opgaver, der giver viden og erfaring med erhvervsuddannelserne. Det hele styres via en app.
3. marts 2015
Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne med voksenvejledning?
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har igangsat et projekt, der skal undersøge, hvordan uddannelsesinstitutionerne arbejder med voksenvejledning. Projektet løber frem til efteråret 2015.
20. februar 2015