Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Vinder af Schultz Vejlederpris 2015
Det blev Gitte Henchel Madsen, områdeleder for Studie- og karrierevejledning ved Københavns Universitet, SCIENCE, der modtog Schultz' Vejlederpris på 25.000 kr.
11. september 2015
Usikkerhed blandt gymnasieelever om valg af videregående uddannelse
Mange gymnasielever er ikke afklarede med hensyn til valg af videregående uddannelse, når de starter på gymnasiet. Det gør det svært at vælge studieretning og valgfag.
30. august 2015
AMU-kurser løfter ufaglærte – både løn- og arbejdsmæssigt
Ny analyse fra tænketanken DEA viser, at omkring seks ud af ti ufaglærte på det danske arbejdsmarked varetager jobfunktioner, som er over deres uddannelsesniveau.
30. august 2015
Succesfuld ungeindsats i Faxe Kommune
En styrket samarbejdsindsats af ungeindsatsen har i Faxe Kommune givet erfaringer, som andre kommuner kan drage nytte af.
20. august 2015
Ungdomsuddannelserne får en uens præsentation i folkeskolens ældste klasser
Undervisningen i folkeskolens ældste klasser forbereder især eleverne til gymnasiet, mens erhvervsuddannelserne bliver overset.
19. juni 2015
Unges uddannelsesvalg svinger fra egn til egn
Ifølge en ny analyse fra Danske Gymnasier har næsten halvdelen af landets kommuner nået målet om, at 25 procent af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse.
29. maj 2015
Evukurser.dk - efteruddannelse for elektrikere og vvs’ere
www.evukurser.dk er en ny kursus-portal, der skal gøre det nemmere for elektrikere og vvs’ere at få overblik over efteruddannelsesmulighederne inden for deres eget fagområde.
26. maj 2015
Ligestillingen er ikke slået igennem, når det gælder valg af uddannelse
Ifølge en optælling foretaget af radio 24-syv er ligestillingen ikke slået igennem, når det gælder valg af uddannelse.
19. marts 2015
Praktikplads – vær mere opsøgende
Hver fjerde ung, der mangler en praktikplads, har ikke henvendt sig til en virksomhed inden for den seneste måned. Det viser en analyse fra Undervisningsministeriet.
17. marts 2015
51.200 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2
Antallet af kvote 2-ansøgninger er igen i år steget. Ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts var antallet ansøgere 15.222. Det er 2.000 flere end sidste år.
16. marts 2015