Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Fra elev til professionel studerende på universitetet
Universiteterne optager i dag langt flere af en ungdomsårgang end tidligere. Studielivet og overgangen fra gymnasium til universitet kan for nogen virke overvældende og uoverskuelig. Ny rapport fra EVA.
6. november 2015
Fagbeskrivelser for uddannelse og job – nu i engelsk udgave
For at udbrede kendskabet i Europa til dansk vejledningspraksis er der nu udgivet en engelsk oversættelse af fagbeskrivelsen for emnet uddannelse og job.
2. november 2015
Adgangskrav på erhvervsuddannelserne bremser frafald
Ny undersøgelse foretaget af Danske Erhvervsskoler peger på, at de nye adgangskrav på erhvervsuddannelserne vil få den ønskede effekt: Motiverede elever og færre der falder fra.
23. oktober 2015
Nyt syn på fremtiden - nye muligheder for unge med synshandicap
Nyt projekt skal hjælpe unge med synshandicap i gang med job eller uddannelse.
23. oktober 2015
Arbejdsgruppe skal skabe bedre sammenhæng mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling nedsætter en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til at styrke undervisningen i de ældste klasser for at lette overgangen til ungdomsuddannelserne.
15. oktober 2015
Unge på tværs - Broen
Paraplyprojektet 'Unge på tværs' blev skabt i 2013 for at udvikle metoder og implementere god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse. 11 delprojekter havde i 2014 hver deres tilgang til området. UU Danmark har samlet alle delresultater på en fælles hjemmeside.
14. oktober 2015
Nyt RKV-værktøj på erhvervsuddannelse.dk.
Et nyt RKV-værktøj på erhvervsuddannelse.dk giver voksne over 25 år mulighed for at få overblik over, hvor meget deres erhvervserfaring, AMU-kurser mv. kan forkorte uddannelsestiden, hvis de vælger at starte på en erhvervsuddannelse.
9. oktober 2015
Studiejob kan reducere ledighedsrisiko markant
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har undersøgt hvilke faktorer, der har størst betydning for, om nyuddannede akademikere ender i ledighed.
18. september 2015
Vinder af Schultz Vejlederpris 2015
Det blev Gitte Henchel Madsen, områdeleder for Studie- og karrierevejledning ved Københavns Universitet, SCIENCE, der modtog Schultz' Vejlederpris på 25.000 kr.
11. september 2015
Usikkerhed blandt gymnasieelever om valg af videregående uddannelse
Mange gymnasielever er ikke afklarede med hensyn til valg af videregående uddannelse, når de starter på gymnasiet. Det gør det svært at vælge studieretning og valgfag.
30. august 2015