Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Webinar: Fra tanke til handling - Hvad vil vi med ungdomsuddannelserne og hvordan kommer vi derhen? 1. juli 2021
Tænketanken DEA sætter på tre webinarer spot på ungdomsuddannelserne.
10. juni 2021
Aktuel vejledningsforskning: Inspiration og indsigt, konference 19. november 2021 i København
Forskningsenheden i Vejledning ved DPU, Aarhus Universitet, inviterer sammen med Nationalt netværk for forskning i vejledning til arrangementet ’Aktuel vejledningsforskning'.
11. maj 2021
Narrative samtaler - Inspiration, udvikling og kvalificering, kursus d. 8. og 9. november i Odense
På kurset vil du arbejde med forskellige metoder og redskaber inden for den narrative tilgang. Fokus er på praksis, hvor du gennem eksempler vil træne teknikkerne og reflektere over deres relevans for dit arbejde med de unge.
14. april 2021
Ungecoach-uddannelse, oktober 2021- januar 2022, Middelfart
Uddannelsen introducerer en coachmodel, der er tilpasset, så den kan bruges som tilgang i kommunikationen med forskellige typer af unge.
6. juni 2019
Kognitiv vejlederuddannelse. Generator, oktober 2021 til februar 2022
Som vejleder, underviser, mentor m.m. skal man ikke behandle unge, der mistrives, men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er den kognitive metode særdeles effektiv.
25. maj 2020
Krævende samtaler med unge - kursusrække i 2021
En række kurser i 2021 hjælper fagprofessionelle med at tage de svære samtaler med unge
16. december 2020
Youth in Transition, webkonference den 20. januar 2021
EUK, Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne, præsenterer resultater fra det europæisk projekt 'Youth in Transition'.
9. december 2020

Nyhedskategorier

VidensCenter for Vejledning