Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Pyt med perfekt, kursus 6. oktober 2020 i Kolding
Kurset kvalificerer dig til at støtte unge, som føler sig presset af idealet om perfektionisme.
3. juni 2020
Kognitiv vejlederuddannelse. Generator, oktober 2020 til marts 2021
Som vejleder, underviser, mentor m.m. skal man ikke behandle unge, der mistrives, men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er den kognitive metode særdeles effektiv.
25. maj 2020
Den motiverende samtale, 17.-18. november i Middelfart
Hvordan styrker du unges indre motivation? Bliv bedre til at tale med unge, der mistrives og har vanskeligheder.
31. marts 2020
Hvad er meningen med vejledning? Vejlederkonference Københavns Professionshøjskole 30. april / FLYTTET til 3. dec.
Nye konstellationer i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen stiller krav til både erfarne og nye vejledere – hvad er meningen med vejledning?
5. december 2019
Maximizing Potential Of Career Guidance, IAEVG-konference 20.-22. oktober 2020 i Riga Letland
Den internationale vejlederorganisation IAEVG inviterer til konference i 2020 om karrierevejledningens potentiale på individuelt - og samfundsmæssigt niveau.
22. november 2019

Nyhedskategorier

VidensCenter for Vejledning