Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Studenter uden uddannelse efter gymnasiet
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt en hel gymnasieårgang fra 2009. 9% har fem år efter studentereksamen hverken gennemført eller er i gang med enten en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse.
1. april 2016
Flere eud-elever fuldfører første del af deres uddannelse
85,6 procent af de elever der i sommer startede på grundforløb 1 har gennemført og er fortsat på grundforløb 2.
8. marts 2016
En erhvervsuddannelse indgår i mange elevers overvejelser om ungdomsuddannelse
Hver fjerde elev, der sidste år valgte gymnasievejen efter folkeskolen, overvejede en erhvervsuddannelse.
1. marts 2016
Parathedsvurderingen af eleverne i 8. klasse er afsluttet
Landets UU-centre har netop afsluttet processen omkring parathedsvurderingen af elever i 8. klasse. UU Danmark har fået indberetninger fra 44 ud af landets 56 UU-centre.
12. februar 2016
Flere udsatte unge i uddannelse - oplæg fra UU Danmark
Opsøgende vejledning, færre forløb og indsatser, en modulopbygget uddannelsesforberedende uddannelse samt en mere realistisk målsætning for hvornår unge skal have gennemført en uddannelse. Sådan lyder nogle af elementerne i et debatoplæg fra UU Danmark.
1. februar 2016
Uddannelsesgaranti til elever på merkantil eux
Partierne bag eud-reformen har aftalt at justere aftalen, så elever der vælger et merkantilt eux-forløb bliver omfattet af uddannelsesgarantien og får tilbud om skolepraktik, hvis ordinær virksomhedspraktik ikke er mulig.
29. januar 2016
Stadig flere unge i udsatte boligområder vælger uddannelsesvejen
Ny analyse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) viser, at stadig flere unge i udsatte boligområder får en uddannelse. Analysen fremhæver bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) som mulig forklaring på den positive udvikling.
8. januar 2016
VEU-centrene sætter gang i kampagne om ErhvervsUddannelse for Voksne, EUV
Kampagnen sætter fokus på vejen fra ufaglært til faglært for 'Frederik' og 'Katrine'.
10. december 2015
Studentereksamen i udlandet – men studiestart i Danmark
Hvad bør man være særlig opmærksom på, hvis man tager en studentereksamen i udlandet og efterfølgende ønsker at starte på en videregående uddannelse i Danmark?
3. december 2015
Kollektiv vejledning – ny forsøgsrunde
Undervisningsministeriet har åbnet for en ny runde forsøg med kollektiv vejledning – herunder gruppevejledning.
3. december 2015

Nyhedskategorier

VidensCenter for Vejledning