Søg i VidensCenter litteratur

Titel Forfatter Udgiver Årstal
I arbejde nu AK-Samvirke 2006
Det frie valg eller det frie fald? Bjerregaard, Louise, Holst-Jensen, Jonas, Jensen, Niels Lykke Akademikernes Centralorganisation (AC) 2009
Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation (AC) 2007
De unges vandring i uddannelsessystemet Jensen, Torben Pilegaard, Husted, Leif AKF 2008
Professionsbacheloruddannelserne- De studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og motivation for at gennemføre Jensen, Torben Pilegaard, Kamstrup, Anne Katrine, Haselmann, Søren AKF 2008
Familieforsørgede indvandrerkvinder og arbejdsmarkedet Caswell, Dorte, Lauritsen, Helle Bendix, Jensen, Kræn Blume AKF 2008
Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse. En beskrivende analyse Pilegaard Jensen, Torben, Haselmann, Søren AKF 2012
Langtidslediges erfaringer med Arbejdsformidlingen og aktivering Caswell, Dorte, Eskelinen, Leena, Hansen, Stinne Louise AKF Forlaget 2002
Unge uden uddannelse Andreasen, Lars Birch AKF Forlaget 1997
EUD – også for de stærke - en undersøgelse af, hvad EUD kan føre til på arbejdsmarkedet og uddannelsesmæssigt Jensen, Torben Pilegaard, Skipper, Lars, Clausen, Jens AKF Forlaget 2007

VidensCenter for Vejledning