Bestil tid til en samtale
Artikel

KOT-tal for alle videregående uddannelser

I hovedtallene fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) kan du se ansøgningsårets adgangskvotienter, dvs. de kvotienter der fremkommer, når en optagelsesrunde er afsluttet.

Du kan også se antallet af ansøgere og antallet af optagne på de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Se optagelsestallene

De nye KOT-tal fra Den Koordinerede Tilmelding kan du se her i Hovedtal 2015. De vises i en pdf-udgave. Kvotienterne er opgivet efter 7-trins-skalaen.

Du kan også på ufm.dk under "KOT Hovedtal" finde årets adgangskvotienter.

Se desuden listen over årets ledige pladser. Vær opmærksom på, at den er dynamisk og altså løbende bliver justeret af uddannelsesinstitutionerne.

Sådan læser du optagelsestallene

Under hvert fag findes tal og kommentarer i tre sideordnede kolonner:

Den første viser antal optagne for henholdsvis kvote 1 og 2 samt antallet af optagne på standby. Sidstnævnte vil enten få tilbudt en ledig plads i år eller få tilsagn om optagelse næste år.

Den anden viser antal ansøgere totalt, og det antal der har søgt uddannelsen som 1. prioritet.

Den tredje viser adgangskvotienterne for kvote 1-ansøgere og ansøgere optaget ved standby. Det skrives, hvis alle er optaget.

Bemærk at angivelsen af ledige pladser i pdf'en er statisk, dvs. at man meget hurtigt ikke kan regne med, at oplysningen er korrekt. De ledige pladser skal ses i den dynamiske oversigt på ufm.dk.

"Ikke kvotesystem" betyder, at uddannelsen er uden for kvotesystemet og derfor ikke har adgangskvotienter.

Læs mere i artiklen Hvad er en adgangskvotient?

Vejledningsmuligheder

Hvis du har brug for vejledning, kan du kontakte eVejledning eller Studievalg.