Voksenuddannelsesstøtte
Artikel

Voksne og støtte til uddannelse

Som voksen kan du søge støtte til at deltage i undervisning i din arbejdstid eller som ledig. Du har også mulighed for SU eller elevløn som lærling.

Artiklen viser en oversigt over de forskellige støttemuligheder og indeholder link til uddybende beskrivelser, hvis du vil vide mere om en støtteform.

Uddannelse og undervisning i arbejdstiden

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) kan søges til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasiale uddannelser:

  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Gymnasiale uddannelser
  • Specialundervisning for voksne
  • Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Hvis din nuværende uddannelse ikke er på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, kan SVU desuden søges til uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau:

  • Akademiuddannelser
  • Diplomuddannelser
  • Enkelte andre uddannelser

Kun i særlige tilfælde kan du søge SVU til masteruddannelser og deltidsuddannelser efter lov om universiteter. Se Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

VEU-godtgørelse (godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse) kan søges til uddannelser på niveau med erhvervsuddannelser:

  • Arbejdsmarkedsuddannelser
  • Fagrettede enkeltfag under åben uddannelse

Øvrige støttemuligheder

Voksne kan få SU til uddannelser, der berettiger til det efter de almindelige regler. Dog er denne støtte beregnet til at dække leveomkostninger for unge og ikke for voksne.

Du kan i nogle tilfælde få mindstelønnen inden for faget, hvis du er fyldt 25 år og følger en erhvervsuddannelse som voksenlærling. Læs mere i Voksenlærling.

Det er muligt at deltage i undervisning som ledig og bevare dine dagpenge. Der er nøje regler for, hvilke uddannelser du må følge. 

Du har mulighed for at tage uddannelse med kontant/starthjælp eller revalideringsydelse. Det kræver, at du får uddannelsen lagt ind som del af en handlingsplan. Den konkrete uddannelse aftales med det lokale jobcenter eller kommunen.