Artikel

Grunduddannelse for voksne (GVU)

Har du arbejdet som ufaglært i nogle år og fået en del praktisk erfaring inden for et fagligt område, har du mulighed for at få en erhvervsuddannelse på kortere tid.

Med en GVU kan du gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden at skulle have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Bemærk: GVU afskaffes fra 1. august 2015 som led i, at erhvervsuddannelse for voksne, euv, oprettes. Herefter er det ikke muligt at påbegynde GVU, men en GVU påbegyndt før denne dato kan færdiggøres.

Hvem har adgang?

GVU giver mulighed for at få et uddannelsesbevis som faglært, hvis du er:

  • Ufaglært, men har praktisk erfaring
  • Faglært med en forældet uddannelse
  • Faglært med en udenlandsk uddannelser, der ikke kan godkendes direkte i Danmark

Et GVU-forløb består af kurser og enkeltfag, men normalt ikke praktik. Det er individuelt tilrettelagt og kan foregå på handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler.

Dit endelige bevis på at have gennemført uddannelsen er helt det samme, som hvis du havde gennemført en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Det er kun muligt at tage en GVU på uddannelser eller trin, hvor der indgår praktik.

Er du ledig dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager, kan du gennemføre et GVU-forløb via en handlingsplan. Kontakt det lokale jobcenter eller din sagsbehandler i kommunen for at høre nærmere.

Optagelse og adgang

Du skal være fyldt 25 år, have mindst 2 års relevant erhvervserfaring og skolekundskaber, som svarer til 9. klasse i relevante fag.

Du begynder med at få lavet en individuel kompetencevurdering, der klarlægger dine tidligere uddannelses- og erhvervserfaringer.

Derefter får du udarbejdet en uddannelsesplan, som fx kan indeholde:

  • Enkeltfag fra den/de relevante erhvervsuddannelser
  • AMU-uddannelser
  • Almen voksenuddannelse eller gymnasiale enkeltfag, fx hf
  • Eventuelt en kort praktikperiode eller et intensivt værkstedskursus på højst 4 uger

Du kan tage en GVU på heltid eller på deltid. Du skal dog afslutte uddannelsen inden for en periode på højst 6 år.

Stort set alle erhvervsskoler kan tilbyde grunduddannelse for voksne. Se, hvilke skoler der netop nu har GVU-forløb.

Sådan gør du

Kontakt det lokale VEU-center eller den nærmeste erhvervsskole for at få en aftale.

Vurderingen af dine kvalifikationer sker gennem en samtale, hvor du også skal fremlægge dine eksamensbeviser og arbejdsgivererklæringer.

Eventuelt skal du gennem en praktisk afprøvning på et kompetenceafklarende forløb, som består af værkstedsarbejde, test og vejledning mv.

Der udarbejdes en uddannelsesplan, hvorefter du kan gå i gang.

Økonomi

AMU og fagrettede enkeltfag under åben uddannelse er gratis at deltage i som led i en GVU.

Der kan være deltagergebyr ved almen voksenuddannelse og de gymnasiale enkeltfag, men du kan eventuelt få tilskud til deltagerbetalingen via Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Du kan få dækket dine leveomkostninger via VEU-godtgørelse (til AMU-uddannelser og enkeltfag på erhvervsuddannelserne under åben uddannelse) og SVU (til almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag), hvis du opfylder betingelserne.

Andre veje til en faglig uddannelse

Du kan også blive faglært ved at tage en erhvervsuddannelse, som er en kombination af praktik og skoleundervisning. Hvis du har relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse, kan du muligvis tage en erhvervsuddannelse som voksenforløb på kortere tid.

Få mere at vide

Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU). Nr. 1405 af 22. december 2000.

Få information om GVU på dit lokale VEU-center:

www.veu-center.dk

Læs mere om erhvervsuddannelserne på UG's temaside.