løn og skat
Artikel

Løn og skat

Hvis du som ung skal i gang med et fritidsjob, er der nogle ting om løn og skat, som det er rart at vide, inden du begynder på jobbet.

Når du får et arbejde, begynder du at tjene penge. Du får løn for det, du laver. Hvor stor din løn bliver, afhænger af hvor gammel du er, og hvad det er for et arbejde, du får.

Indkomst

Når du er under 18 år, er din løn lavere, end den løn du får, når du er over 18 år. Lønnen afhænger også af, hvilken type job det er - fx om det kræver stor viden og måske en lang uddannelse.

På det meste af arbejdsmarkedet er den største del af lønnen aftalt mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne. Det sker gennem deres organisationer, som forhandler med sig frem til en aftale om, hvor høj lønnen som minimum skal være. Aftalen kalder man en overenskomst.

Ud over minimumslønnen får du ekstra penge (tillæg) fx for at arbejde efter kl. 18 eller på helligdage. I nogle job, kan man arbejde på akkord, forstået på den måde, at jo mere man laver, jo mere tjener man. Akkordarbejde findes i industrien, fx på slagterier og bryggerier, eller på byggearbejdspladser.

I andre virksomheder, hvor arbejdsopgaverne kræver en længere uddannelse eller særlige evner, fx inden for medier og reklame, kan man ofte selv forhandle sig frem til en højere løn ud over overenskomsten, hvis man kan noget, som virksomheden har brug for.

Chancen for ekstra løn er størst i de perioder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Hvis der er medarbejdere nok at tage af og mange arbejdsløse, så er det svært at presse lønnen op.

Løn er altså både noget, der er aftalt og fastlagt i overenskomster, og noget som man kan forhandle om som enkeltperson.

Du kan finde mere om løn og unge i fritidsjob på Jobpatruljen.dk, som er fagbevægelsens hjemmeside for unge.

Skat

Lige så snart du får et arbejde og begynder at tjene penge, skal du kontakte skattekontoret i din kommune. Du skal nemlig have et skattekort.

Alle, der tjener penge, skal betale skat til den danske stat og til kommunerne. Det er de penge, som bliver brugt til at sørge for samfundets fælles ting som skoler, hospitaler, veje m.m.

Når du er under 18 år, må du i 2017 tjene op til 33.800 kr., før du skal betale skat af det, du tjener. Er du over 18 år, må du tjene op til 45.000 kr.

Hvis du ikke regner med at tjene mere i løbet af et år, får du et frikort. Det betyder, at du får udbetalt alt det, du tjener, og altså ikke skal betale skat.

Hvis du regner med at tjene mere, skal du have et skattekort. Så får du et fast fradrag hver måned, som er skattefrit. Det du tjener ud over fradraget, betaler du skat af. Du kan på skattekortet se, hvor stort dit fradrag er, og hvor mange procent, du skal betale af resten af din indtægt.

Frikortet eller skattekortet skal du aflevere til din arbejdsgiver, da det er ham/hende, der sørger for, at skatten bliver indbetalt til skattevæsenet. Skatten bliver trukket, inden du får din løn udbetalt.

Hver gang du får udbetalt løn, skal du sørge for at få en lønseddel fra din arbejdsgiver. Her står, hvor meget du har tjent, og hvor meget du har betalt i skat. Lønsedlen er din eneste kvittering for, hvad du har betalt i skat - så gem derfor altid dine lønsedler.

Du kan læse mere om dig og din skat på Skats's hjemmeside for unge.

Feriepenge

Arbejdsgiveren har også pligt til at betale feriepenge til dig. Pengene får du, når du holder ferie. Du har ret til 12, 5 procent i feriepenge af den løn, du har tjent inden for et ferieår. Du skal også betale skat af dine feriepenge. Skatten bliver trukket, inden du får feriepengene udbetalt.

Relaterede artikler