4K model, vejledning i eVejledning
Artikel

Vejledning i eVejledning

Hvilke metoder arbejder eVejlederne efter?

Vejlederne i eVejledning har alle erfaring med vejledning af forskellige målgrupper. En del af den erfaring har vi kunnet tage med os og bruge i eVejledning. Men der har også været brug for at tænke på nye metoder til de særlige udfordringer, der er i at vejlede på chat, telefon, mail og Facebook. Hvordan etablerer og fastholder vi en dialog? Hvordan sikrer vi os, at vi forstår og bliver forstået korrekt? Hvad skal vi gøre, for at den vejledningssøgende får udbytte af kontakten og kan komme videre med sine planer?

På baggrund af de erfaringer, vi gjorde os i de første måneder med eVejledning og på baggrund af andres erfaringer med vejledning og rådgivning via medier, udviklede vi i efteråret 2011 en vejledningsmodel, som vi bruger som udgangspunkt for vores arbejde. Vi kalder den ’4 K-modellen’: Kontakt, Kontrakt, Kommunikation, Konklusion.

Kontakt drejer sig om at etablere og vedligeholde en god kontakt med vejledningssøgende. Vi lægger vægt på, at vejlederen ’lytter’ aktivt, spejler den vejledningssøgende sprogligt og giver plads til refleksion.

Kontrakt, hvor vi arbejder med et fælles fokus i vejledningen og at afstemme forventningen til udbyttet. Det sker bl.a. med spørgsmål som: ’Hvad skal vi starte med at tale om?’ og ’Hvad vil du gerne have svar på’? Kontrakten bliver ofte fornyet undervejs, da spørgsmål og svar giver andre synsvinkler og nye veje at gå.

Kommunikation, hvor vi sikrer os, at vi ikke fx taler hen over hovedet på den vejledningssøgende, og at vi afstemmer vores intentioner med fx ’Er det i orden at jeg sætter nogle links ind i chatten til dig?’, ’Et øjeblik, jeg prøver lige at finde et svar’, ’Jeg spørger en kollega og vender tilbage til dig om et par minutter’, eller ’Forstår du, hvor jeg vil hen med det?’

Konklusion, hvor vi sikrer os, at den vejledningssøgende kan gå videre efter vejledningen; Det kan både være til at søge direkte ind på en uddannelse eller i arbejdet med at overveje forskellige muligheder, som vejledningen har bragt frem. Det kan fx, være ’Jeg vil anbefale dig nu at gå i gang med at finde mere information om de uddannelser, vi har talt om, bl.a. på uddannelsesstedernes hjemmesider’, eller ’Du er velkommen til at vende tilbage, når du har set på det’.

Medierne

4 K-modellen bruges som udgangspunkt for al vejledning, men det enkelte medie har fordele og ulemper, som vi løbende skal tage højde for.

Vejledning via telefon kræver udelt opmærksomhed fra vejlederen for at undgå ’knas’ i dialogen. Vejlederen sørger for at være lyttende, spejle den vejledningssøgende sprogligt og give plads til refleksion. Løbende opsummeres på samtalen og følges op: Er vi på vej i den rigtige retning? eVejlederen og den vejledningssøgende kan sammen fra hver sin ende af linjen undersøge og diskutere uddannelser og links – hvis den vejledningssøgende har netadgang.

Vejledning via chat er den mest populære kontaktform for de yngre grupper. Som vejleder er det vigtigt at spejle den vejledningssøgendes sprog og kommunikationsform, så der bliver skabt en fælles ramme om kontakten. Vi spørger ind til den vejledningssøgendes situation – han eller hun bestemmer selv, om de ønsker at svare. Løbende opsummerer vejlederen for at sikre, at vi kommer videre på alle de områder, der er brug for. Undervejs i chatten kan vi dele links og evt. se på relevante web-sider ’sammen’.

Vejledning via mail giver en asynkron kommunikation, men giver samtidig den vejledningssøgende mulighed for at tænke godt over sine spørgsmål og få et samlet svar på dem. Nogle gange vil første svar være et ønske om mere information, så vi kan give et brugbart svar. En vejledning via mail kan være én henvendelse, men også en række af kontakter med progression i spørgsmål og svar.

Modellen i pdf