eVejledning, servicedeklaration
Artikel

Servicedeklaration for eVejledning

eVejledning er et tilbud om vejledning, som du bl.a. kan finde frem til via ug.dk.

eVejledning er kendetegnet ved stor tilgængelighed med lange åbningstider, og en række forskellige digitale tilbud, så du kan vælge den form og det medie, der passer dig bedst. Nogle tilbud er individuelle, mens du i andre tilbud deltager samtidig med andre. eVejledning har en unik viden om hele uddannelsessystemet og overgange mellem uddannelser.

Vejledning med flere deltagere - digitale oplæg og livechats

På forskellige tidspunkter af året tilbyder vi digitale oplæg og livechats om aktuelle temaer af uddannelsesmæssig karakter. Deltag i et digitalt møde eller en livechat, hvis du har konkrete spørgsmål i forhold til et emne eller ønsker at få inspiration og viden ud fra andres oplevelser og erfaringer.

Vejledning på sociale medier

Du kan også finde os på facebook.

ForældreGuiden – om unges valg af uddannelse” er en Facebook-side til alle forældre med børn i Folkeskolens 7.-10. klasse. ForældreGuiden har fokus på at give forældrene inspiration, information og vejledning i processen frem mod barnets/den unges valg af ungdomsuddannelse.

"Vejledning om valg af uddannelse og Karriere" på Facebook er et tilbud til alle, der har brug for information, inspiration og vejledning om både ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse.

"Voksenuddannelse" på Facebook henvender sig til voksne, der søger vejledning om karriere og (videre-)uddannelse, samt til fagprofessionelle, der arbejder med vejledning og rådgivning af voksne. 

Private beskeder, sendt til de to sider, slettes efter en måned.

Individuel vejledning - telefon

Vælg telefonen, hvis du foretrækker umiddelbar respons på dine tanker eller hurtigt svar på et spørgsmål. Hvis du har spørgsmål om information på fx ug.dk, så sørg gerne for at have adgang til hjemmesiden, når du ringer, så du kan blive guidet af eVejlederen.

Telefonsamtaler vil i perioder blive optaget, så de kan bruges i intern supervision. Samtalerne slettes efter 6 måneder.

Individuel vejledning - chat

Chatten er velegnet vejledning, da man er i direkte kontakt med en vejleder og samtidig har god tid til at overveje spørgsmål og svar. Chatten er god til både de korte spørgsmål, og de lidt længere samtaler, hvor du kan få støtte og blive udfordret i dine overvejelser om valg af uddannelse. Du kan chatte hvor og når, det passer dig, og du kan gemme chatten og eventuelle links til senere brug.

Din chat opbevares i vores system i 6 måneder af hensyn til en eventuel klage, hvorefter den slettes.

Information på mail

På mailen kan du få svar på korte, konkrete spørgsmål. Du får svar inden for 48 timer. 

Din mail opbevares i vores system i 6 måneder af hensyn til en eventuel klage, hvorefter den slettes.

Individuel vejledning - skype

Du kan bestille tid til en samtale via skype. Her deltager du og vejlederen begge med billede og lyd. 

Henvisning til andre vejledningstilbud

Der er en række områder, eVejledning IKKE kan hjælpe med, men hvor du i stedet skal have fat i fx et uddannelsessted. Det kan være at svare på uddannelsesspecifikke spørgsmål som fx timetal, mødetider og undervisningsformer; vurdere merit, dispensationsmuligheder eller forløbet på en euv; redegøre for detaljeret indholdsmæssig forskel på uddannelser; svare på individuelle SU- og SVU-spørgsmål; eller vejlede om ansøgning og specifikt indhold på uddannelser i udlandet.