uddannelsen til autoteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Autoteknolog

Uddannelsen beskæftiger sig med biler, ledelse, kommunikation og kundekontakt. Du lærer at håndtere tekniske opgaver inden for autobranchen samt at indgå i ledelses- og salgsteam.

Fakta

Navn:
Autoteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at diagnosticere, optimere, montere og udskifte dele og komponenter og du lærer om autoteknologiske produkter i forbindelse med mekaniske, elektroniske, hydrauliske, samt termo‐ og aerodynamiske problemstillinger.

Du bliver rustet til selvstændigt at kunne varetage ledelses- og rådgivningsopgaver inden for autobranchen – også inden for jura og økonomi. Du lærer at kommunikere med kunder, mekanikere og andre fagpersoner i autobranchen.

Som autoteknolog kan du få arbejde hos fx bilforhandlere, autoværksteder, reservedelsforhandlere og bilimportører med jobfunktioner som fx værkfører, indskriver/kundemodtager, teknisk rådgiver, kædekonsulent og bilsælger/ansat inden for leasingområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen til autoteknolog lærer du bl.a. om diagnosticering af integrerede og komplementære delsystemer inden for autoteknologi. Du lærer at anvende de nyeste og mest tidssvarende teknologier og metoder inden for racing-området. Det betyder, at du får viden om, hvordan man via mekaniske og elektroniske justeringer kan få en bil til at yde sit bedste.

Du lærer også noget om kommunikation, planlægning, økonomi og ledelse.

Uddannelsen giver dig mulighed for en specialisering af din erhvervsprofil.

Autoteknolog er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en obligatorisk del, en specialiseringsdel bestående af tilvalgsemner, en praktikperiode samt et afgangsprojekt.

Den obligatoriske del indeholder:

 • En fællesdel som bl.a. indeholder fagene økonomi, organisation og projektledelse
 • En fagspecifik del som bl.a. indeholder fagene teknologi, designforståelse, motor, analyse- og diagnoseteknik, sikkerhed, karrosseri og teknisk dokumentation

På specialiseringsdelen begynder den egentlige fordybelse i specifikke emner inden for den valgte specialisering. Tilvalgsemner kan bl.a. være mekanisk og elektrisk optimering.

Praktikperioden består af et eller flere praktikophold, hvor du fordyber dig i særlige erhvervsrettede projekter.

Den afsluttende del indeholder et afgangsprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at koble teori med virkeligheden på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen giver dig titlen Autoteknolog. Den engelske titel er AP Graduate in Automotive Technology.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning i faglige emner og temaer og indeholder selvstændige opgaveløsninger og projektarbejde. Der vil i projektarbejdet være et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen foregår i Næstved, Odense, Viborg og Aarhus.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Emnet for eksamensprojektet formulerer du selv i samråd med skolen og virksomheden.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Adgangseksamen for ingeniøruddannelserne samt matematik C
 • En erhvervsuddannelse som mekaniker (trin 2), karrosseriuddannelsen, cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer), flymekaniker, entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker (med specialer), lastvognsmekaniker (trin 2), mekaniker, eller personvognsmekaniker (trin2)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt matematik C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder kan også have vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Viborg (Sommerstart)AO 
Viborg (Sommerstart, engelsk)2,42,3
Erhvervsakademi Aarhus  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aarhus C (Sommerstart, engelsk)AO 
Erhvervsakademi Sjælland  
Næstved (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som autoteknolog vil du kunne søge job i autobranchen hos såvel importører, forhandlere, værksteder, dækcentre, racingteams mv. Det kan fx være som diagnosetekniker/teknisk rådgiver, floormanager/teknisk værkfører, shopmanager/værkstedschef eller racing-team engineer.

Uddannelsen kvalificerer til job, der indeholder ledelsesfunktioner.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til fx diplomingeniør eller civilingeniør.

Vær opmærksom på, at du udover din autoteknologuddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største andel af de ret få nyuddannede (under 200) er ansat i bilbranchen.

Andre omfatter få ansættelser i 35 brancher, herunder nogle med list eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.