Uddannelsernes opbygning
Artikel

Voksne og adgang til uddannelse

Nogle uddannelser og kurser er for alle, mens andre stiller krav til uddannelsesbaggrund og erfaring.

De ordinære uddannelser er som udgangspunkt målrettet unge uden erhvervserfaring, mens mange voksenuddannelser netop tager udgangspunkt i deltagernes erfaring med praksis.

I forhold til nogle uddannelser giver dine erfaringer evt. basis for at få vurderet og anerkendt kompetencer, som du har opnået på job og i din fritid.

 

Fold alle afsnit ud

Optagelse på de ordinære uddannelser

På de videregående uddannelser er der som hovedregel faste procedurer for ansøgning og optagelse. Læs mere om Optagelse på de videregående uddannelser

 

Ansøgning og tilmelding til voksenuddannelse

Proceduren for tilmelding til et enkelt fag eller en uddannelse for voksne afhænger af, hvilken type uddannelse du søger optagelse på, og om du er ledig eller i beskæftigelse.

Du kan få oplysninger om, hvordan du tilmelder dig, hos det uddannelsessted, der tilbyder kurset eller uddannelsen. Læs desuden mere om optagelse og tilmelding i UG’s beskrivelse af uddannelsen, og find link til skolens tilmeldingsside på det enkelte hold.

 

Hvem afgør, om min baggrund er relevant for optag på en voksenuddannelse?

Hvis der er krav om forudgående uddannelse eller til specifikke fag og joberfaring, er det uddannelsesstedet, du søger optagelse hos, der afgør, om du opfylder betingelserne.

Hvis UG’s beskrivelse af optagelse og adgang angiver adgangskravene i generelle vendinger som ”relevante”, er det også uddannelsesstedet, der vurderer, om din uddannelsesbaggrund og din erhvervserfaring er ”relevante” for at blive optaget.

Hvilke kompetencer har du?

Før eller senere skal du tage stilling til, om du opfylder uddannelsens optagelseskrav, så find ud af, hvilket niveau du befinder dig på rent uddannelsesmæssigt.

Måske har du eksamensbeviser, certifikater eller et svendebrev, som dokumenterer dit uddannelsesniveau.

Men en uddannelse er ikke alt. Har du ingen uddannelse ud over grundskolen, eller er det længe siden, du tog en uddannelse, har du måske erfaringer fra job og fritidsaktiviteter. Det kaldes realkompetencer.

Du kan spørge en vejleder, om det vil være relevant at få vurderet og anerkendt dine realkompetencer som optakt til at søge uddannelse.

Læs mere om vurdering og anerkendelse af realkompetencer.

Se, hvordan du trin for trin kommer i gang med uddannelsesvalg og realkompetencevurdering.