Artikel

Flere veje til videregående uddannelse

Med folkeskolen som baggrund kan du gå flere veje til en videregående uddannelse.

Både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser kan give dig adgang.

Læs her om de forskellige muligheder for voksne.

Fold alle afsnit ud

Erhvervsuddannelse - den faglige vej

Har du arbejdet og samlet erhvervserfaring efter folkeskolen, står du med et godt udgangspunkt for at tage en erhvervsuddannelse og blive faglært. Med svendebrevet i hånden har du en kompetencegivende uddannelser, der giver dig mulighed for at fortsætte i job.

Men du kan også bruge erhvervsuddannelsen som springbræt til en videregående uddannelse, hvis du ønsker det. Med en erhvervsuddannelse i ryggen kan du typisk fortsætte på en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant professionsbacheloruddannelse.

Ved hjælp af værktøjet Adgangskortet kan du undersøge, præcis hvilke videregående uddannelser, din ønskede erhvervuddannelse giver adgang til. 

Se Adgangskortet

Erhvervsuddannelse med eux

Tager du en erhvervsuddannelse med eux, hvor du kombinerer erhvervsuddannelsen med gymnasiale fag, har du de samme muligheder for at læse videre som, hvis du tager en gymnasial uddannelse. Med en eux kan en erhvervsuddannelse altså også være et ’bogligt’ valg.

Læs om eux, og se, hvilke erhvervsuddannelser der kan kombineres med en eux.

Læs mere om ansøgning og optagelse til en erhvervsuddannelse, en euv, i erhvervsuddannelser for voksne.

Læs om de muligheder, du har for at søge videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ved hjælp af værktøjet Adgangskortet kan du undersøge, præcis hvilke videregående uddannelser, din ønskede eux-uddannelse giver adgang til. 

Se Adgangskortet

Gymnasial uddannelse - den boglige vej

De gymnasiale uddannelser er boglige uddannelser, der forbereder dig på at læse videre. De har er en teoretisk tilgang til fagene.

Hhx og htx har desuden fokus på iværksætteri og samarbejde med erhvervslivet. På htx er der også værksteds- og laboratorieundervisning, hvor du afprøver den teoretiske undervisning i praksis.

Stx, hhx, htx og hf er ungdomsuddannelser, hvor de fleste elever kommer fra 9. eller 10. klasse.

Søger du om optagelse efter en pause fra skolen, er det lederen af uddannelsesstedet, der vurderer, om du kan blive optaget.

Gymnasiale uddannelser for voksne

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, findes der gymnasiale tilbud, der er tilrettelagt for voksne.

Hf-eksamen. På den 2-årige hf-eksamen, der udbydes ved VUC’er og hf-kursuscentre vil du møde andre, der har meget forskellige erfaringer oven i deres eksamen fra folkeskolen. Du kan også læse hf på mange gymnasier, men her er de fleste kursister startet direkte efter folkeskolen.

Du afslutter hf med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener.

Læs mere om den 2-årige hf-eksamen.

Hf-enkeltfag. Hvis du vil tage en gymnasial eksamen i dit eget tempo, kan du stykke enkeltfag sammen til en hf-eksamen. Det kan fx gøre det muligt at beholde et job ved siden af.

Hf-enkeltfag kan udbydes som fjernundervisning, du kan følge, når og hvor det passer dig. Det kræver selvdisciplin, men giver dig samtidig fleksibilitet, hvis du har brug for at dele din tid mellem job, familie og uddannelse.

Læs mere om hf-enkeltfag.

2-årig stx. På den 2-årige stx ved VUC’er og studenterkurser får du undervisning i de samme fagområder inden for sprog, naturvidenskab og samfundsvidenskab som på den 3-årige almene studentereksamen.

Men en 2-årig studentereksamen er et mere komprimeret uddannelsesforløb, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i, at de, der går der, har andre erfaringer end skolegang.

Hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået studentereksamen, får du et samlet eksamensbevis med dit gennemsnit.

Læs mere om den 2-årige stx.

2-årig hhx. Niels Brock i København og Aalborg Handelsskole udbyder en 2-årig hhx-uddannelse for voksne over 18, som har taget folkeskolens afgangseksamen, men ikke afsluttet en ungdomsuddannelse. Niveauet svarer til en 3-årig hhx, men indhold og struktur er målrettet elever med nogle års erhvervserfaring. 

Læs mere om den 2-årige hhx i artiklen om Merkantil studentereksamen (hhx).

Se alle gymnasiale uddannelser for voksne.

Nye optagelsesregler fra og med 2019

Vær opmærksom på, at der fra 2019 kommer nye optagelsesregler til de gymnasiale uddannelser. Læs mere om Optagelse til de gymnasiale uddannelser fra og med 2019. Her finder du også oplysninger om optagelse, der ikke sker i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Kig frem – hvad skal din gymnasiale uddannelse give adgang til?

For at få adgang til en videregående uddannelse, skal du i mange tilfælde opfylde særlige krav til gymnasiale fag og niveauer, de såkaldt specifikke adgangskrav.

Hvis du vil se, hvilke videregående uddannelser dit valg af gymnasial uddannelse giver adgang til, kan du slå op i Adgangskortet.

Læs mere om Adgangskortet.

Erfaringer, der er værd at bygge på

Hvis du har arbejdet som ufaglært i en årrække – eller hvis du har uafsluttede uddannelser i bagagen, kan du have erfaringer, der er værd at bygge på.

Læs mere om Realkompetencer og uddannelsesvalg.

Kompetencevurdering til en erhvervsuddannelse

Er du over 25, begynder din erhvervsuddannelse for voksne, din euv, altid med en realkompetencevurdering, en RKV.

Vurderingen foretages normalt af den erhvervsskole, du søger optagelse på.

Læs mere om RKV til euv.

Kompetencevurdering til gymnasiale fag

Hvis du tidligere har gået på gymnasiet eller hf uden at tage eksamen, kan det være relevant for dig at få afklaret, om de fag, du har fulgt, kan godskrives med en individuel kompetencevurdering, en IKV.

Kompetencevurderingen foregår på et voksenuddannelsescenter, et VUC.

Læs mere om IKV til almene fag på VUC.

Praktisk eller boglig uddannelse?

Valget mellem erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse beskrives ofte som valget mellem en praktisk og en boglig uddannelse.

Hvad du foretrækker, kan være et spørgsmål om temperament og interesser og om, hvor mange afstigningsmuligheder du vil have undervejs.

Den erhvervsrettede eller faglige vej via en erhvervsuddannelse kan give muligheder for mere praktisk arbejde og erfaring undervejs, mens den gymnasiale vej kan give mulighed for, at du fordyber dig fagligt og får en forsmag på, hvordan det er at studere.

Mangler du fag?

Uanset hvilken uddannelse du ønsker at starte på, skal du tjekke, at din eksamen fra 9. eller 10. klasse giver adgang. Fx skal du være opmærksom på, at optagelse på en erhvervsuddannelse som hovedregel kræver, at du har bestået dansk og matematik med mindst 02.

Få evt. en samtale med studievejlederen på den uddannelse, du vil søge optagelse på, for at få et realistisk billede af, hvad der skal til for at søge optagelse - og for, at du kan følge og få udbytte af undervisningen.

Hvis du skal supplere dine fag fra folkeskolen, eller hvis du får brug for et brushup på fag, hvor din viden er blevet rusten, kan voksenuddannelsescentrene, VUC’erne, tilbyde grundskoleundervisning på almen voksenuddannelse, AVU.

Almen voksenuddannelse kan udbydes som fjernundervisning, du kan følge, når og hvor det passer dig.

Læs mere om Almen voksenuddannelse (AVU).

Videreuddannelse på deltid

Med en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse som baggrund kan du søge ind på videregående uddannelser, hvor du læser på fuld tid og evt. kan søge SU.

Men for voksne findes der også alternativer til at læse på fuld tid. Har du relevant joberfaring oven i din ungdomsuddannelse, kan du bygge kompetencer ovenpå med voksen- og efteruddannelse.

Voksen- og efteruddannelserne giver dig mulighed for at beholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, mens du uddanner dig. Samtidig bruger du din joberfaring til at bygge bro mellem teori og praksis.

På voksen- og efteruddannelserne bruger du din egen erfaring aktivt, og du uddanner dig sammen med andre voksne.

Læs mere om voksenuddannelserne i Hvad er voksenuddannelse?

Er der job bagefter?

Selv om du investerer i en lang uddannelse, er der ingen garanti for, at du får job, når du er færdig. Men du kan sammenligne uddannelser og undersøge, hvor let eller svært det er at finde job inden for et bestemt fagområde.

Værktøjet Uddannelseszoom

Med værktøjet Uddannelseszoom kan du sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på forskellige parametre.

Du kan bl.a. finde oplysninger om:

  • Indkomst
  • Arbejdsløshed
  • Iværksætteri
  • Branche
  • Frafald
  • Gennemførselstid

Se Uddannelseszoom.

Kort over beskæftigelsesmuligheder

I UddannelsesGuidens jobartikler kan kortet over beskæftigelsesmuligheder vise dig, om udsigterne til beskæftigelse er ’Rigtig gode’, ’Gode’ eller ’Mindre gode’.

Find dit ønskejob i den alfabetiske liste over job, eller søg jobartiklerne frem i det store søgefelt øverst på ug.dk.

Jobartiklernes kort over beskæftigelsesmuligheder er baseret på den såkaldte Arbejdsmarkedsbalance, som løbende udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den er ikke en vurdering af den fremtidige udvikling i efterspørgslen. Den beskriver situationen, som den er her og nu.

Læs mere om, hvordan oplysningerne bliver til i Aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

Når du træffer dit uddannelsesvalg, må du selv vurdere, hvor meget beskæftigelsesmuligheder skal vægte i forhold til fx interesser mv.

Vejledning om valg af uddannelse

Hvis du overvejer en uddannelse, men er i tvivl om, hvordan du kommer bedst i gang, har du forskellige muligheder for at søge vejledning.

eVejledning

eVejledning vejleder om hele uddannelsessystemet og kan hjælpe dig til at få overblik over dine muligheder.

Du kan kontakte eVejledning via chat, telefon eller mail, og vejledningen foregår anonymt.

Vejledning på VUC

VUC vejleder om AVU, hf-eksamen, enkeltfag og kompetencevurdering til fag på VUC.

Du kan booke en samtale med en studievejleder på VUC, hvor vejlederne har erfaring med at rådgive voksne, der starter på uddannelse senere i livet.

Find dit lokale VUC på VUC.dk.

Vejledning på en erhvervsskole

Søger du en bestemt erhvervsuddannelse og mere information om, hvordan du tager uddannelsen som en euv - en erhvervsuddannelse for voksne, kan du kontakte en studievejleder på den erhvervsskole, der udbyder uddannelsen.

Skolen kan også give dig mere information om kompetencevurdering til euv.

Find kontaktoplysninger til erhvervsskolerne i kortene på UG's artikler om hver enkelt erhvervsuddannelse