Voksen i erhvervsuddannelse
Artikel

Erhvervsuddannelser for voksne

Euv, erhvervsuddannelser for voksne, er vejen til at blive faglært, hvis du er fyldt 25.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen. Relevant erfaring og forudgående uddannelse vil typisk gøre euv’en kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Du kan være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en euv.

Fold alle afsnit ud

Uddannelse, som bygger på din viden og erfaring

Erhvervsuddannelse for voksne bygger videre på den uddannelse og den erfaring, du allerede har.

Som optakt til en euv vil erhvervsskolen vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Skolen foretager en såkaldt realkompetencevurdering og fastlægger på den baggrund dit uddannelsesforløb.

Har du fx arbejdet som ufaglært i et institutionskøkken, i en produktionsvirksomhed eller på en byggeplads, eller har du AMU-kurser, en tidligere erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse i bagagen, tæller det med, når skolen tilrettelægger dit euv-forløb.

En erhvervsuddannelse veksler mellem undervisning på en skole og perioder i praktik. Har du relevant praktisk erfaring, kan du tage en euv helt eller delvist uden praktik.

Ud over din alder vil uddannelsesstedet altså især se på tre ting:

  • Har du erhvervserfaring?
  • Er din erhvervserfaring relevant for den uddannelse, du vil tage?
  • Har du uddannelse – ud over grundskolen?

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om din arbejdserfaring og uddannelse er relevant og dermed om - og i hvilket omfang - du kan få afkortet din uddannelse. Læs mere om RKV på euv.

Selv om du ikke har erhvervserfaring eller tidligere uddannelse, begynder du på en euv, hvis du er fyldt 25.

Strukturen på euv

En erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Afhængigt af din baggrund kan grundforløbet, der introducerer dig til uddannelsen, vare fra nul til 20 uger.

Hovedforløbet består både af skoleundervisning og praktik. Dets samlede længde varierer fra uddannelse til uddannelse.

De fleste voksne elever vil følge et standardiseret hovedforløb, der er kortere end det hovedforløb, de unge følger. Som voksen med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse vil du typisk følge et hovedforløb, hvor skoleundervisningen er mindst 10 pct. kortere.

Den indledende realkompetencevurdering kan vare fra en halv dag til fem dage. På baggrund af vurderingen udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan. Det sker i samråd med dig, og er du i beskæftigelse, inddrages din arbejdsgiver også.

I oversigten kan du se, hvordan din baggrund har betydning for sammensætningen af dit euv-forløb. Skolen kan betegne dit forløb som euv1, euv2 eller euv3:

 

Din baggrund

Vurdering af kompetencer

Grundforløb

Hovedforløb

Euv1

Minimum 2 års relevant erhvervserfaring

½ - 5 dage

0 uger

Standardiseret euv-hovedforløb med skoleundervisning, men uden praktik

Euv2

Nogen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse

½ - 5 dage

Op til 20 uger

Standardiseret euv-hovedforløb med skoleundervisning og praktik

Euv3

Ingen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse

½ - 5 dage

Op til 20 uger

Hovedforløb, der svarer til hovedforløbet for unge

Særligt for de merkantile erhvervsuddannelser

Alle, der ønsker at tage kontoruddannelsen eller finansuddannelsen, skal gennemføre det 1-årige studiekompetencegivende forløb.

Har du i forvejen en gymnasial uddannelse, indgår den i vurderingen af dine kompetencer, og dit grundforløb afkortes.

Over 100 forskellige uddannelser

Med en erhvervsuddannelse specialiserer du dig fagligt blandt en mangfoldighed af erhverv, hvad enten du vil beskæftiges inden for industri, byggeri, handel, transport, service eller sundhed. Du kan vælge mellem over 100 forskellige erhvervsuddannelser fordelt på fire hovedområder.

Læs generelt om mulighederne fra uddannelse til job med en erhvervsrettet uddannelse.

Læs om strukturen på erhvervsuddannelserne, herunder om korte erhvervsuddannelser og om eux, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

En euv er målrettet voksne over 25, men du kan naturligvis også tage en erhvervsuddannelse, en eud, hvis du er under 25.

Eud og euv

Eud er den korte betegnelse for erhvervsuddannelserne, og betegnelsen dækker de erhvervsuddannelser, der er målrettet de helt unge under 25 år.

Euv giver samme faglige kompetencer som eud, men euv er tilrettelagt for voksne over 25.

Fordelsuddannelser

Arbejdsgiverne peger hvert år på erhvervsuddannelser, hvor de forventer, at der vil være behov for arbejdskraft og derfor også gode muligheder for at finde en praktikplads. Det kaldes fordelsuddannelser.

Se listen over fordelsuddannelser.

Optagelse og adgang

For at søge optagelse på en euv skal du:

  • være 25 år eller derover

Derudover skal du:

  • have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning
  • have mindst 2,0 i både dansk og matematik, enten ved afgangseksamen i 9. klasse, afsluttende prøver i 10. klasse eller en tilsvarende prøve

Endelig skal du have en samtale med erhvervsskolen. Erhvervsskolen skal vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen.

Opfylder du ikke karakterkravet, kan erhvervsskolen tilbyde dig en optagelsesprøve i dansk og matematik.

Evt. kan du hæve dit niveau i dansk og matematik på VUC. Kravet vil være opfyldt, hvis du:

Du opfylder desuden kravet til dansk, hvis du har bestået Danskuddannelse 3 eller Studieprøven.

Tal med erhvervsskolen om dine muligheder.

Undtagelser fra karakterkravet

Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en praktikplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 2,0 i dansk og matematik.

Du skal heller ikke opfylde karakterkravet, hvis du har to års relevant erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du søger optagelse på.

Sådan kommer du i gang

Hvis du har valgt uddannelse og uddannelsessted

Ved du, hvilken erhvervsuddannelse du vil starte på, kan du søge via optagelse.dk.

Ønsker du mere information om uddannelsesstart, kompetencevurdering mv., kan du henvende dig til den erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen.

Du finder kontaktoplysninger til skolen på UddannelsesGuidens artikel om den enkelte erhvervsuddannelse.

Hvis du er i tvivl

Er du mindre afklaret - er du fx ledig uden egentlig joberfaring, vil du skifte branche, eller er du i tvivl om, om en erhvervsuddannelse er det rigtige valg for dig – så kan du hente inspiration til en afklaring af dine muligheder hos eVejledning.

Er du ledig, kan du også drøfte dine muligheder for at blive faglært med Jobcenteret eller din a-kasse.

Kompetencevurdering før eller efter tilmelding til euv

Uanset hvilken erhvervsuddannelse du ønsker at starte på, vil skolens vurdering af dine kompetencer danne grundlag for at fastlægge dit uddannelsesforløb.

Realkompetencevurderingen kan gennemføres som optakt til din uddannelse, efter du har tilmeldt dig via optagelse.dk. Alternativt kan du tage en realkompetencevurdering, inden du tilmelder dig erhvervsuddannelsen. Så sker tilmeldingen til vurderingen som regel via efteruddannelse.dk.

Med en forudgående vurdering kan du på forhånd have et klart billede af, hvor lang tid det vil tage dig at gennemføre uddannelsen. 

Resultatet af vurderingen gælder, når du tilmelder dig erhvervsuddannelsen. Der foretages altså ikke en ny vurdering, når du er optaget.

Henvend dig til skolen, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du kommer i gang med en forudgående realkompetencevurdering.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering i RKV til euv.

Økonomi under euv

Din økonomi under euv-forløbet afhænger af en række forhold, herunder om du er i beskæftigelse eller ledig, og om du har behov for praktik under uddannelsen.

Hvis du er i beskæftigelse

Hvis du er i beskæftigelse, udbetaler din arbejdsplads elevløn, og virksomheden vil modtage lønrefusion, når du er på skole.

Hvis du er ledig

Hvis du er ledig, er det dit behov for praktik under uddannelsen, der afgør, om du enten kan opnå elevløn eller søge SU.

Det er erhvervsskolen, der ud fra en samlet vurdering af dine kompetencer afgør, hvad dit euv-forløb skal bestå af.

Hvis euv-forløbet består af skoleperioder uden praktik: Hvis skolen vurderer, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og derfor kan gennemføre en euv uden praktik, kan du søge SU.

Hvis euv-forløbet er sammensat af både skoleperioder og praktik: Hvis skolen vurderer, at din uddannelse skal bestå af både skoleperioder og praktik, kan du – hvis du har en praktikplads - opnå elevløn fra praktikstedet, og virksomheden vil få lønrefusion, når du er på skole.

Finder du ikke et praktiksted, kan du søge SU til grundforløbet og skolepraktikydelse til hele hovedforløbet.

Læs mere om SU og elevløn.

Virksomheden søger om lønrefusion hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på virk.dk.

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Er du ledig, fyldt 30 år og ufaglært, kan du blive faglært på dagpenge. Læs mere om mulighederne i Erhvervsuddannelse på dagpenge.

Videre med en erhvervsuddannelse

En euv for voksne giver samme kompetencer som en eud for unge.

Uanset om du tager din erhvervsuddannelse som en eud eller en euv, afslutter du med et svendebrev eller uddannelsesbevis, og du har de samme vilkår for at læse videre.

Læs mere om mulighederne for at tage en videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse.

Få mere at vide

Læs om Euv - Erhvervsuddannelse for voksne på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs om Erhvervsuddannelse på ug.dk.

Læs om Realkompetence på ug.dk.

Læs om euv som uddannelsesløft for ledige på uddannelsesloeft.nu.

Virksomheder kan hente Undervisningsministeriets guide Sådan får I en voksenelev (pdf) fra praktikpladsen.dk.