Foto af udenlandsk eksamensbevis
Artikel

Vurdering af udlændinges kompetencer

Udlændinge, der skal arbejde eller uddanne sig i Danmark, kan søge om en vurdering af, hvad deres udenlandske uddannelse svarer til i Danmark.

For udlændinge med erhvervserfaring kan det desuden være relevant med en vurdering af realkompetencer.

Flygtninge og andre, der ikke har mulighed for at dokumentere deres uddannelsesbaggrund og praktiske erfaring, kan søge om en såkaldt vejledende udtalelse.

Fold alle afsnit ud

Om vurdering af udenlandsk uddannelse

Vurderingen af udlændinges uddannelsesbaggrund skal sikre, at ­kvalifikationer fra andre lande anvendes bedst muligt i Danmark.

Hvad kan vurderingen bruges til?

En vurdering af udenlandsk uddannelse kan være relevant for udlændinge, der vil:

 • Søge arbejde
 • Søge optagelse på en uddannelse
 • Arbejde i et lovreguleret erhverv
 • Blive optaget i en a-kasse
 • Kende sin lønindplacering, fx i forbindelse med ansættelse
 • Få afklaret og godskrevet kompetencer

Én indgang til vurdering og anerkendelse

Det er den enkelte ansøgers situation og formålet med vurderingen, der er afgørende for, hvor og hvordan vurderingen kommer til at foregå.

Mulige aktører er fx:

 • Styrelsen for Forskning og Uddannelse
 • Myndigheder inden for de lovregulerede erhverv
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Faglige udvalg
 • Arbejdsgivere
 • A-kasser
 • Faglige organisationer

I nogle situationer kan forskellige aktører samarbejde om vurderingen af en ansøgers kvalifikationer. Der findes altså ikke én, men mange veje til anerkendelse.

Men uanset situation eller formål med vurderingen kan den enkelte ansøger eller virksomhed starte hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som er det danske videns- og informationscenter for anerkendelse af udenlandske uddannelser.

Se styrelsens Guide til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vejleder ikke ved personligt fremmøde, men kan kontaktes på mail eller telefon.

Bemærk desuden, at ansøgere selv skal sørge for oversættelse af beviser og anden dokumentation.

Hjælp til vurdering af udenlandske kvalifikationer

Udlændinge – såvel som virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og a-kasser - kan få hjælp og vejledning hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse til vurdering af udenlandsk uddannelse.

Hjælpen omfatter fx hurtige vurderinger for virksomheder og særlige hotlines for uddannelsesinstitutioner, kommuner og asylcentre samt en række digitale opslagsværker.

Turbovurdering for virksomheder

Virksomheder, der skal bedømme en ansøgers uddannelsesbaggrund, kan få hurtig hjælp hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

En turbovurdering af udenlandske uddannelsespapirer kan typisk være aktuel, når virksomheden har udvalgt de relevante ansøgere til en stilling. Vurderingen kan også benyttes ved lønindplacering af en ny medarbejder.

Vurderingen er gratis og tager normalt højst 5 arbejdsdage.

Læs om Turbovurdering for virksomheder på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Hotline for uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner, der skal vurdere udenlandske eksamensdokumenter, kan få hurtig hjælp hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Det kan fx være relevant, hvis uddannelsesstedet skal afgøre, om en udenlandsk eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Styrelsens hotline kan bistå med at vurdere en udenlandsk eksamens niveau og rådgive om omregning af karakterer, om sammenligning af fagniveauer eller om bedømmelse af dokumenters ægthed.

Læs om Hotline for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Se en samlet oversigt over styrelsens tilbud til uddannelsesinstitutioner.

Hotline for kommuner og asylcentre

Kommuner og asylcentre kan også henvende sig til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Styrelsens hotline kan bistå med at forstå de udenlandske uddannelser, som flygtninge, familiesammenførte og andre borgere kommer til Danmark med.

Læs om Hotline for kommuner og asylcentre på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Se en samlet oversigt over styrelsens tilbud til vejledere, jobkonsulenter, sagsbehandlere m.fl.

Opslagsværker

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside er der adgang til en række opslagsværker, som er baseret på resultater og data fra tidligere vurderinger hos styrelsen:

Se en samlet oversigt over opslagsværker på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Vurdering af realkompetencer

Udlændinge, der har arbejdserfaring, og som ønsker at afklare, hvad både uddannelse og arbejdserfaring fra hjemlandet giver adgang til i Danmark, kan søge en samlet vurdering af deres realkompetencer.

Med en realkompetencevurdering vil en vurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse af ansøgerens formelle uddannelseskvalifikationer blive suppleret med vurdering og anerkendelse af den enkeltes faktiske kompetencer i forhold til en konkret uddannelse eller del af en uddannelse.

Læs Om anerkendelse af realkompetence på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Læs om Realkompetencer på UddannelsesGuiden.

Hvis eksamenspapirerne mangler

Flygtninge og andre, som ikke kan dokumentere deres uddannelseskvalifikationer, er i en særlig situation. For dem er det særlig relevant med en realkompetencevurdering.

Personer, der med god grund ikke kan fremskaffe tilstrækkelig dokumentation for den uddannelse, de har med sig fra deres hjemland, kan ansøge Styrelsen for Forskning og Uddannelse om en vejledende udtalelse.

En vejledende udtalelse beskriver ansøgerens uddannelsesbaggrund og fortæller, hvordan styrelsen normalt vurderer en lignende uddannelse, når den er tilstrækkeligt dokumenteret.

Læs om Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Få mere at vide

Om Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Har du udenlandsk uddannelse? (pdf) – folder udgivet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Om Godkendelse af udenlandske eksamener på borger.dk.

Om Uddannelse og integration på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Information in English

You may have your diploma, degree or certificate assessed and recognised in various ways.

Read about assessments of foreign qualifications in the The Danish Agency for Science and Higher Education’s Guide to diploma recognition.

See also Do you have foreign qualifications? (pdf) – leaflet published by the Danish Agency for Science and Higher Education (please scroll in pdf to English version).

Relaterede artikler