Realkompetencer - almene
Artikel

Individuel kompetencevurdering (IKV) til almene fag på VUC

Hvis du kan mere, end du har papir på, kan det være en god ide at få vurderet dine kompetencer. Det kaldes en kompetencevurdering.

Du kan blive kompetencevurderet i forhold til forskellige fag og uddannelser, fx til almene fag. Det er fag på 9.-10.klasses-niveau og gymnasialt niveau (hf/stx). 

VUC kan tilbyde en kompetencevurdering i alle de fag og niveauer, der aktuelt udbydes af det pågældende VUC.

Fold alle afsnit ud

Fordele ved at deltage

Når du har deltaget i en vurdering af dine kompetencer i forhold til et konkret fag, får du en tilbagemelding og et bevis.  

Der er to typer af beviser:

  • Kompetencebevis for dele af et fag
  • Kompetencebevis for et helt fag

Et kompetencebevis kan være en fordel i flere sammenhænge, fx hvis du:

  • overvejer at starte uddannelse. Et kompetencebevis kan bidrage til at gøre din uddannelsesvej kortere.
  • søger en voksen- og efteruddannelse og skal dokumentere, du opfylder adgangskravene.
  • i forbindelse med et jobskifte skal dokumentere, hvad du kan.

Hvordan foregår en kompetencevurdering?

Kompetencevurderingen foregår på et Voksenuddannelsescenter (VUC), og den tager altid udgangspunkt i læringsmålene for et konkret fag.

Vurderingen sker på baggrund af dokumentation, du selv fremlægger og forskellige opgaver, som du bliver stillet. Det kan være både skriftlige, mundtlige og praktiske opgaver.

Find dit lokale VUC

Brug Min Kompetencemappe

Min Kompetencemappe er et digitalt værktøj, der hjælper dig med at sætte ord på de kompetencer og færdigheder, som du allerede har - eller gerne vil udvikle. Det kan især være en fordel, hvis du skal deltage i en realkompetencevurdering eller forberede dig på en jobsamtale.

I Min Kompetencemappe kan du også finde nyere eksamens- og kursusbeviser. Dine oplysninger er beskyttet via NemLog-in.

Prøv Min Kompetencemappe