Kontanthjælpsmodtager
Artikel

Kontanthjælpsmodtagere

Hvorvidt du har mulighed for at deltage i uddannelse som ledig afhænger bl.a. af din alder og din uddannelsesmæssige baggrund.

Du skal deltage aktivt i uddannelsen, og aftalen skal være beskrevet i din ’Din plan’, som beskriver din aftale med kommunen. Du kan eventuelt få tilskud til hjælpemidler, herunder undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Vejledning og opkvalificering

Kommunen kan tilbyde kontanthjælpsmodtagere vejledning og opkvalificering, herunder kurser og uddannelse. Vejledning og opkvalificering kan bestå af:

Særlige forløb og kurser målrettet ledige
Særlige forløb og kurser målrettet ledige kan være korte vejlednings- og afklaringsforløb. De kan fx give overblik over aktuelle kurser og uddannelser samt viden om arbejdsmarkedet og mulighederne for job.

Det kan også være kurser i jobsøgning, hvor du får hjælp til at afklare dine valg. Indvandrere og flygtninge kan blive tilbudt kompetenceafklaring og dansktest.

Det kan endvidere være særligt tilrettelagte projekter, kurser og uddannelsesforløb målrettet ledige, herunder praktik under forløbet og danskundervisning.

Uddannelser, som udbydes generelt
Jobcenteret kan beslutte at tilbyde uddannelse til unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse i forvejen, og som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn” som indledning.

Det er også jobcenteret, som vurderer, om du har mulighed for at deltage i kurser eller uddannelse. Jobcenteret ser på hvilket tilbud, som hurtigst muligt vil bringe dig i job eller i gang med en uddannelse. I vurderingen ses fx på dine kompetencer, dine ønsker, din alder og hvor længe, du har været ledig.

Uddannelsespålæg

Er du ledig, under 30 år, og har du ikke en faglig uddannelse eller en gymnasial uddannelse, kan du søge uddannelseshjælp. Grundbeløbet svarer til, hvad du får i SU. Med uddannelseshjælpen følger der et uddannelsespålæg, som betyder, at du hurtigst muligt skal starte på en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår.

For at få uddannelseshjælp skal du kontakte dit jobcenter. Her vil man vurdere, om du er det, man kalder uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Er du uddannelsesparat, vil du forholdsvist hurtigt blive pålagt at komme i gang med dit uddannelsesforløb. Hvis du vurderes aktivitetsparat, vil du i samarbejde med dit jobcenter få tilrettelagt et forløb, der sikrer, at du bliver klædt på til den uddannelse, du ønsker at starte på.

Når du starter på dit uddannelsesforløb, vil du kunne søge SU på normale vilkår.

Læs evt. mere om betingelserne for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp på borger.dk

Få mere at vide

Du kan få flere oplysninger i dit lokale jobcenter. Du kan finde flere oplysninger, herunder den aktuelle lovgivning på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Regler
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Nr. 1297 af 9. november 2016.

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Nr. 1242 af 21. marts 2016.