fritidsundervisning
Artikel

Fritidsundervisning

Fritidsundervisning er ikke blot kurser og undervisning, men også kulturelle arrangementer, foredrag, familieaktiviteter og meget mere.

Du kan finde undervisning på alle niveauer.

Aftenskoler

Aftenskoler og oplysningsforbund over hele landet tilbyder undervisning i næsten alle fag og emner: sprog og bevægelsesfag, it og hobbyfag, sy og design, krop og sind m.m. De tilbyder også foredrag, debat- og kulturarrangementer.

De fleste kurser starter i september og løber frem til foråret. Men der starter også kurser på andre tidspunkter.

Du skal være fyldt 18 år, medmindre undervisningen foregår som voksen-barn-kurser.

Undervisningen foregår i fritiden, fx en aften om ugen, men der er også tilbud om dagen og i weekenden. Du betaler for undervisning og materialer.

Nogle aftenskoler og oplysningsforbund sender deres kursusprogram ud en eller to gange årligt. Andre steder bestiller du kataloget og skal selv være opmærksom på sæsonstart for fritidsundervisningen.

Mange aftenskoler og oplysningsforbund annoncerer deres kurser på internettet. Du finder landsdækkende kursusdatabaser hos fx AOF, DOF, FOF og LOF. På portalen www.aftenskole.nu kan du søge kurser på tværs af forbund og kommuner.

Du kan også finde foreninger via Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Folkeuniversitetet

Alle - uanset uddannelse - kan deltage i kurser, studiekredse, studierejser og forelæsninger ved Folkeuniversitetet.

Folkeuniversitetet har tilbud inden for mange områder, fx sprog og litteratur - samfund, pædagogik og psykologi - videnskabsteori og filosofi - teologi, arkæologi og historie - geologi, astronomi, medicin og miljø - historie, kunst, arkitektur og film - musik - kommunikation og naturvidenskab.

Undervisningen giver viden og indsigt i metoder og resultater inden for forskningen, men er uden eksamen.

Folkeuniversitetet har afdelinger i København, Odense, Aalborg og Aarhus og Roskilde samt ca. 100 lokale komitéer over hele landet.

Folkeuniversitetet tilbyder kurser hvert halve år. Få flere oplysninger, og find de enkelte afdelingers tilbud:

DR Undervisning

DR Undervisning producerer og sender tv- og radioprogrammer med oplysning, information og undervisning.

Programmerne henvender sig til almindelige seere og lyttere samt til elever og undervisere på alle trin i det danske uddannelsessystem, også inden for voksenundervisningen.

Til de fleste programmer hører websites, hvor du kan finde uddybende oplysninger, litteraturhenvisninger, link til beslægtede emner og desuden undervisningsmateriale med opgaver, tekster og lignende til nogle af programmerne

Benyt www.dr.dk/Undervisning, hvor der også er en oversigt for undervisningen og en udsendelsesliste.