Mere uddannelse til voksne
Artikel

Din uddannelsesbaggrund – og muligheder for mere uddannelse

Ønsker du mere uddannelse, er din uddannelsesbaggrund afgørende for, hvilke efter- og videreuddannelser du kan vælge imellem.

Find dit niveau i artiklens overskrifter, og få en oversigt over, hvilke uddannelser du kan overveje.

Oversigterne viser både dine muligheder for ordinære uddannelser på fuld tid og voksen- og efteruddannelser på deltid. Læs mere om forskellen på de to uddannelsessystemer.

Fold alle afsnit ud

Uddannelser og niveauer

Måske er du i tvivl om, hvilke niveauer de enkelte uddannelser befinder sig på.

Her er en oversigt.

Niveau*Fuld tidDeltid
1-3Folkeskole/grundskoleAlmen voksenuddannelse
4

Stx

Hhx

Htx

Hf

Eux

Studentereksamen på kursus

Enkeltfag og supplering

Enkeltfag på hf

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

2-5Erhvervsuddannelse for voksne – euvAMU
5ErhvervsakademiuddannelseAkademiuddannelse
6

Professionsbacheloruddannelse

Bacheloruddannelse ved universitetet

Diplomuddannelse
7Kandidatuddannelse ved universitetetMasteruddannelse

*) Niveau refererer her til begrebet kvalifikationsniveau, der gør det muligt at sammenligne dels ordinære uddannelser og voksenuddannelser, dels uddannelser på tværs af de europæiske lande.

Uddannelse på kort og langt sigt

Artiklens afsnit viser, hvilken uddannelse du umiddelbart har adgang til med din nuværende uddannelsesbaggrund. Men måske har du et længere perspektiv.

Har du fx folkeskolen som baggrund og ønsker at tage en professionsbachelor, har du ikke umiddelbart adgang, men det kan du få, hvis du lægger en uddannelsesplan, der starter med en gymnasial uddannelse, en eux eller – for nogle professionsbacheloruddannelser – en erhvervsuddannelse.

I tvivl om dit uddannelsesniveau?

Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, og hvad der skal til for at starte på en bestemt uddannelse, kan du læse om optagelse og adgang i UG’s uddannelsesartikler. Du kan også kontakte det uddannelsessted, der udbyder den uddannelse, du ønsker. Eller du kan tale med en eVejleder om dine muligheder.

Folkeskolen

Med folkeskolen som baggrund kan du tage korte erhvervsrettede kurser (AMU) og blive bedre til det, du arbejder med lige nu. Du kan også blive faglært med en euv.

Overvejer du en videregående uddannelse, kan du kvalificere dig til at gå i gang. Efter behov kan du forbedre dine gamle skolefag med en 9.-10. klasses eksamen eller bygge ovenpå med fag på gymnasialt niveau.

Dine muligheder med folkeskolen som baggrund:

NiveauFuld tidDeltid
1-3-Fag på 9.-10. klasses niveau - Almen voksenuddannelse
4

2-årig hf

Studentereksamen på kursus
Enkeltfag og supplering på gymnasialt niveau
2-5Erhvervsuddannelse for voksne - euv

AMU

Erhvervsuddannelse

Som faglært kan du efteruddanne dig med korte faglige kurser (AMU), eller du kan give dig i kast med en videregående uddannelse. 

Umiddelbart kan du søge en videregående uddannelse på erhvervsakademi-/akademiniveau, men har du et længere tidsperspektiv, kan du kvalificere dig til flere videregående uddannelser med suppleringskurser på gymnasialt niveau, herunder fx kurser, der giver adgang til ingeniøruddannelserne.

Dine muligheder med en erhvervsuddannelse som baggrund:

NiveauFuld tidDeltid
2-5

Anden erhvervsuddannelse

AMU

4 

Enkeltfag og supplering på gymnasialt niveau

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

5Erhvervsakademiuddannelse

Akademiuddannelse

6Visse professionsbacheloruddannelser 

Erhvervsuddannelse med eux

Med en eux kan du søge videregående uddannelse på flere niveauer. Du skal opfylde den enkelte uddannelses optagelseskrav.

Mangler du bestemte fag for at søge optagelse til den uddannelse, du drømmer om, kan du supplere med enkeltfag på gymnasialt niveau.

Arbejder du som faglært, kan du efteruddanne dig med korte faglige kurser, eller du kan videreuddanne dig med moduler på akademiniveau.

Dine muligheder med eux som baggrund:

NiveauFuld tidDeltid
4 Enkeltfag og supplering på gymnasialt niveau
2-5Anden erhvervsuddannelse

AMU

5Erhvervsakademiuddannelse

Akademiuddannelse

  HD 1. del
6

Professionsbacheloruddannelse

Bacheloruddannelse ved universitetet

 

Se, hvilke erhvervsuddannelser der udbydes med eux.

Gymnasial uddannelse - stx, hhx, htx eller hf

Med en gymnasial uddannelse kan du søge videregående uddannelse på flere niveauer. Du skal opfylde den enkelte uddannelses optagelseskrav.

Mangler du bestemte fag for at søge optagelse til den uddannelse, du drømmer om, kan du supplere med enkeltfag på gymnasialt niveau.

Arbejder du som ufaglært, kan du kvalificere dig til arbejdet med faglige kurser, eller du kan overveje en erhvervsuddannelse.

Dine muligheder med stx, hhx, htx eller hf som baggrund:

NiveauFuld tidDeltid
4 

Enkeltfag og supplering på gymnasialt niveau

2-5Erhvervsuddannelse for voksne - euvAMU
5Erhvervsakademiuddannelse

Akademiuddannelse

  HD 1. del
6

Professionsbacheloruddannelse

Bacheloruddannelse ved universitetet

 

Erhvervsakademiuddannelse

Med en erhvervsakademiuddannelse kan du fortsætte på relevante professionsbachelor- eller diplomuddannelser.

Moduler på akademiniveau kan også være relevante, hvis du vil opdatere en ældre uddannelse eller udbygge dine kompetencer på andre fagområder.

Dine muligheder med en erhvervsakademiuddannelse som baggrund:

NiveauFuld tidDeltid
5 

Akademiuddannelse

6Professionsbacheloruddannelse

Diplomuddannelse

Akademiuddannelse

Med en akademiuddannelse kan du fortsætte på relevante diplomuddannelser.

Moduler på akademiniveau kan også være relevante, hvis du vil opdatere en ældre uddannelse eller udbygge dine kompetencer på andre fagområder.

Dine muligheder med en akademiuddannelse som baggrund:

NiveauFuld tidDeltid
5 Akademiuddannelse
6 Diplomuddannelse

Professionsbacheloruddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse kan du fortsætte på visse – især professionsrettede – kandidatuddannelser.

Du kan desuden udbygge dine kompetencer med uddannelse på diplom- og masterniveau.

Dine muligheder med en professionsbachelor som baggrund:

NiveauFuld tidDeltid
6 Diplomuddannelse
7Visse kandidatuddannelser, fx inden for det pædagogiske eller sundhedsvidenskabelige områdeMasteruddannelse

Diplomuddannelse

Med en diplomuddannelse kan du bygge ovenpå med en masteruddannelse.

Du kan desuden udbygge dine kompetencer med flere moduler på diplomniveau.

Dine muligheder med en diplomuddannelse som baggrund:

NiveauFuld tidDeltid
6 Diplomuddannelse
7 Masteruddannelse

Bacheloruddannelse ved universitetet

Med en bachelor fra universitetet kan du søge relevante kandidatuddannelser.

Du kan også bygge ovenpå med en masteruddannelse eller udbygge dine kompetencer med en diplomuddannelse.

Dine muligheder med en bachelor som baggrund:

NiveauFuld tidDeltid
6 

Diplomuddannelse

7Kandidatuddannelse

Erhvervskandidat

Masteruddannelse

Kandidatuddannelse ved universitetet

Med en kandidat fra universitetet kan du udbygge dine kompetencer med en masteruddannelse eller med en diplomuddannelse.

Dine muligheder med en kandidat som baggrund:

NiveauFuld tidDeltid
6 Diplomuddannelse
7 Masteruddannelse

Erfaring og kompetencer

Dine interesser og din joberfaring spiller også ind, når du vælger uddannelse.

Har du længere joberfaring på et område, kan du have opnået kompetencer, der er relevante for dit uddannelsesforløb, enten som forudsætninger for at søge optagelse eller som del af en voksenuddannelse. Uddannelsesstedet kan hjælpe dig med at vurdere, om du har kompetencer, der er relevante.

Læs mere om, hvordan du kan bruge dine kompetencer.