UCN - Hf praktik- og projektforløb

Beskrivelse

UCN har i samarbejde med hf-udbyderne i Region Nordjylland tilrettelagt faglige undervisningsdage på UCN, der indgår i hf-elevernes praktik- og projektforløb på 3. semester. Formålet med praktik og projektforløbet er bl.a. at give hf-eleverne indsigt i, hvordan der arbejdes anvendelsesorienteret og praksisnært på UCN’s uddannelser. Koblingen mellem teori og praksis er essentiel, hvilket på uddannelserne bl.a. sker ved en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning for efterfølgende at arbejde praktisk i professionslokaler. Ud over teoretisk undervisning indeholder alle UCN’s uddannelser praktikforløb af kortere eller længere varighed. At arbejde praksisnært betyder derfor også, at man hele tiden skal spørge sig selv: Hvad og hvordan kan jeg bruge det her i praksis? Hvad ved jeg i forvejen om dette emne eller problem? Hvor kan jeg finde mere viden, der kan hjælpe mig med at løse problemet? Praktik- og projektforløbet er dermed ikke et studieorienterende forløb, men et forløb med en faglig opgaveløsning. Det betyder, at hf-eleverne klassevis vælger en faglig problemstilling/en case, som de skal undersøge i deres projekt- og praktikforløb. Forløbet afvikles dels på egen skole og dels på UCN. Tilmelding kan ske mellem 1. og 14. juni 2023.

Tidspunkt

07/11/2023 til 09/11/2023
9.00-15.00

Sted

Alle UCN's 6 campusser
Hjørring (1), Thisted (1), Aalborg (4)
9000 Region Nordjylland

Kontakt