Kursus

Produktionshygiejne 1

Faget giver forudsætninger for at udføre egenkontrol i forbindelse med fremstilling af mad i storkøkkener.

Fakta

Navn:
Produktionshygiejne 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
4400-

Produktionshygiejne 1 er et enkeltfag fra uddannelsen til ernæringsassistent. 

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder med hygiejne i forbindelse med madfremstilling.

Mål

Målet er, at du kan redegøre for egenkontrol som kvalitetssikringssystem i storkøkkener og for egenkontrollens trin i forhold til HACCP.

Du skal kunne udføre egenkontrol inden for områderne: råvarer, produktion, færdigvarer, rengøring og desinfektion, vedligeholdelse og personlig hygiejne.

Desuden lærer du at vælge rengøringsprodukter samt metoder og dosering i forhold til anvendelsesområde, ergonomi, arbejdsmiljø og det ydre miljø.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser