Kursus

Måltider til ældre, nu og i fremtiden

Faget giver forudsætninger for at arbejde med brugerundersøgelser og prognoser og omsætte den teoretiske viden til konkret handling i dit arbejde med at udvikle og fremstille velsmagende mad til ældre mennesker.

Fakta

Navn:
Måltider til ældre, nu og i fremtiden
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
4429-

Måltider til ældre, nu og i fremtiden er et enkeltfag fra uddannelsen til ernæringsassistent. 

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder med eller gerne vil arbejde med udvikling af ernæring til ældre mennesker.

Mål

Du får kendskab til den aktuelle og fremtidige udvikling i befolkningssammensætningen. Især lægges der vægt på, at du kan tage afsæt i prognoser, brugerundersøgelser og projekter til at skaffe viden. dels om de ældres ressourcer, ønsker og behov, dels om metoder og muligheder ved servering af måltider.

Målet er, at du kan forbedre madkvaliteten for de ældre ved at handle inden for dit eget arbejdsområde og på baggrund af den viden, du skaffer.

Du lærer at udvikle forslag til nye koncepter for bespisningen af ældre.

Desuden lærer du at sammensætte, fremstille og anrette velsmagende mad til ældre.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser