Kursus

Leve-bo miljø - brugeren i centrum

Faget giver forudsætninger for at arbejde pædagogisk med kost i leve-bo-miljøer.

Fakta

Navn:
Leve-bo miljø - brugeren i centrum
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
4428-

Leve-bo-miljø - brugeren i centrum er et enkeltfag fra uddannelsen til ernæringsassistent. 

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder eller gerne vil arbejde pædagogisk med kost og madfremstilling i leve-bo-miljøer eller tilsvarende.

Mål

Målet er, at du kan anvende kommunikationsteorier til at motivere brugeren i de daglige arbejdsopgaver, og at du kan handle under hensyn til etik og moral.

Du kan selvstændigt planlægge og gennemføre vejledningsopgaver inden for kostområdet, og du kan inddrage maden i det pædagogiske arbejde i dialog med brugeren.

Du har indsigt i relevante sygdomme, der ikke er kostrelaterede, og du kan analysere brugerens behov og indgå som en aktiv støtte og vejleder såvel i hverdagen som ved en kostomlægning.

Du har indsigt i tværfagligt samarbejde og kan skabe rammer, der fremmer brugerindflydelse og service.

Du kan desuden udarbejde hygiejneregler for brugerne, der er medarbejdere ved den praktiske madlavning.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser