Kursus

Internationalisering af mad

Faget giver forudsætninger for at arbejde med råvarer fra andre dele af verden og fremstille mad til kunder med forskellig kulturel baggrund.

Fakta

Navn:
Internationalisering af mad
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
4426-

Internationalisering af mad  er et enkeltfag fra uddannelsen til ernæringsassistent. 

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder med eller gerne vil arbejde med mad i et multikulturelt miljø.

Mål

Målet er, at du på baggrund af viden om og forståelse af det globaliserede samfund kan samarbejde og servicere på en multikulturel arbejdsplads.

Du lærer at anvende råvarer fra andre dele af verden og fremstille sund og velsmagende mad under hensyn til de aktuelle kundegruppers kulturelle baggrund.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser