Artikel

Fra 10. klasse til gymnasial uddannelse

Klik på grafikkerne og få styr på adgangskravene. Læs om optagelsesprocessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesparathedsvurdering (senest 10. januar)

Inden du søger ind på en gymnasial uddannelse, skal du uddannelsesparathedsvurderes. Det er en proces, der startede i 8. klasse.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en gymnasial uddannelse. 

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 5,0, hvis du søger hhx, htx eller stx.

Gennemsnittet skal være mindst 4,0, hvis du søger hf.

Du får din uddannelsesparathedsvurdering senest 10. januar. Den fremgår af optagelse.dk.

Dette er ikke den sidste uddannelsesparathedsvurdering, du får i 10. klasse. I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standspunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse (Se afsnit om den endelige uddannelsesparathedsvurdering).

Søg om optagelse (senest 1. marts)

Fra januar kan du begynde at lave din ansøgning på www.optagelse.dk. Du kan angive op til 5 prioriterede uddannelsesønsker.

Din ansøgning skal være underskrevet digitalt af dine forældre senest 1. marts. Det er muligt at underskrive ansøgningen fra 2. februar. 

Inden underskrift skal du huske at vedhæfte studievalgsportfolioen til din ansøgning.

Det er en betingelse for at have retskrav på optagelse, at man søger rettidigt. Søger du senere end 1. marts, har du ikke søgt rettidigt. Hvis du søger senere end 1. marts, får du heller ikke reserveret en plads på en bestemt institution.

Besked om reservation af foreløbig plads (senest 1. maj)

Senest 1. maj får du besked om, hvor der er reserveret en plads til dig.

De fleste får reserveret en plads på den uddannelsesinstitution, de har valgt som 1. prioritet. Hvis der er for mange ansøgere til en bestemt uddannelsesinstitution, er det typisk afstanden fra dit hjem, der afgør, om du får reserveret en plads på denne institution.

Din plads er reserveret, indtil institutionen kan vurdere, om du kan optages på uddannelsen. Det sker efter, at du har været til prøverne i 10. klasse eller til optagelsesprøve og samtale.

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering (start juni)

Inden du begynder at gå til folkeskolens prøver i 10. klasse, vil du typisk få dine afsluttende standpunktskarakterer. 

Når du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer, kan din skole lave den endelige uddannelsesparathedsvurdering.

Denne uddannelsesparathedsvurdering er afgørende for optagelse på den reserverede plads.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en gymnasial uddannelse.

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine afsluttende standpunktskarakterer være mindst 5,0, hvis du søger hhx, htx eller stx.

Gennemsnittet skal være mindst 4,0, hvis du søger hf.

Folkeskolens prøver i 10. klasse (maj - juni)

I starten af maj begynder folkeskolens prøver i 10. klasse. Disse prøver har betydning for din mulighed for at blive optaget på en gymnasial uddannelse.

Søger du hhx, htx eller stx, skal du have fulgt undervisningen i dansk, engelsk og matematik og gå til prøve i fagene på 9.- eller 10.-klasseniveau.

Søger du 2-årig hf, skal du have fulgt undervisningen i dansk, engelsk og matematik og gå til prøve i fagene på 10.-klasseniveau. Du skal opnå mindst 2,0 i gennemsnit i både skriftlig og mundtlig dansk og matematik. Samtidig skal du gå til prøven i fysik/kemi i 10. klasse hvis du ikke har gennemført fællesprøven i fysik/kemi, biologi/geografi i 9. klasse.

Hvis du i 9. klasse ikke opnåede de nødvendige karakterer i folkeskolens afgangseksamen, skal du kontakte din lærer eller vejleder for at høre om muligheden for at forbedre karaktererne i 10. klasse. 

Læs mere i artiklen Hvad er folkeskolens afgangseksamen

Besked om optagelse (slut juni)

Efter du har afsluttet folkeskolens prøver i 10. klasse, skal uddannelsesinstitutionen vurdere, om du opfylder adgangskravene til den reserverede plads. 

Opfylder du adgangskravene, får du besked om, at du er optaget. 

Opfylder du ikke adgangskravene, indkaldes du til en optagelsesprøve og optagelsessamtale af en uddannelsesinstitution (se sidste afsnit). 

Adgangskrav til hhx, htx eller stx

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen 
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. 
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver 
  eller
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

I visse tilfælde har du mulighed for at forbedre dine karakterer fra 9. klasse ved prøverne i 10. klasse. Læs mere i artiklen om folkeskolens afgangseksamen.

Adgangskrav til hf

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • have fulgt undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflagt 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • fået mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflagt 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed.
 • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.*
 • have underskrevet din ansøgning senest 1. marts

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men du ikke aflagde prøven, har du mulighed for at blive optaget på hf, hvis du aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Vær opmærksom på, at du har retskrav på optagelse to år efter, du har afsluttet 9. klasse, og et år efter, du har afsluttet 10. klasse. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater.

Skolestart (august)

Du starter på din nye uddannelse i starten af august.

På stx, htx og hhx begynder du med et grundforløb, der varer tre måneder. I løbet af grundforløbet skal du vælge hvilken studieretning, du vil tage. 

På hf er det første år fælles, mens du på andet år vælger en fagpakke.

Optagelsesprøve og optagelsessamtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til de gymnasiale uddannelser, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering, din studievalgsportfolio og resultatet af optagelsesprøven. At du har bestået optagelsesprøven, er dermed ikke ensbetydende med, at du automatisk optages på uddannelsen.

Senest to uger efter optagelsesprøven får du besked, om du er optaget eller ej. 

Tidlig optagelsesprøve og optagelsessamtale

Den tidlige optagelsesprøve er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det kan fx være:

 • ansøgere fra prøvefrie skoler
 • ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
 • ansøgere til en 3-årig gymnasial uddannelse, der ikke søger optagelse senest to år efter 9. klasse eller senest ét år efter 10. klasse.

Sen optagelsesprøve og optagelsessamtale

Den sene optagelsesprøve er for øvrige ansøgere. Det er:

 • ansøgere, der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen
 • ansøgere, som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver
 • øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse.

Denne prøve kan også bruges som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

Du kan læse mere om optagelsesprøven i denne artikel.

Se video om optagelsesprøve:

Få mere at vide

Læs mere om Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om uddannelsesparathedsvurdering i Uddannelsesparat

Læs om Folkeskolens afgangseksamen

Færre prøver ved folkeskolens prøver i 2022

På grund af COVID-19 skal du kun til fire prøver til sommer. Det gælder både dig, der går i 9. og i 10. klasse. 

Du får stadig et fuldt eksamensbevis. Ved de aflyste prøver gælder din afsluttende standpunktskarakter som prøvekarakter. 

Læs mere på uvm.dk