Artikel

Fra 10. klasse til gymnasial uddannelse

Klik på grafikkerne og få styr på adgangskravene. Læs om optagelsesprocessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fold alle afsnit ud

Søg om optagelse

Fra 15. januar kan du begynde at lave din ansøgning på Optagelse.dk.

Du kan som udgangspunkt søge lige så mange gymnasier, som du ønsker. Du skal prioritere dine ansøgninger på Optagelse.dk. Din prioritering kan have indflydelse på, hvor du får reserveret en plads.

Din ansøgning skal være underskrevet digitalt af dine forældre inden ansøgningsfristen. Det er muligt at underskrive ansøgningen fra 15. januar. 

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Det er en betingelse for at have retskrav på optagelse, at du søger rettidigt. Søger du senere end ansøgningsfristen, har du ikke søgt rettidigt. Hvis du søger senere, får du heller ikke reserveret en plads på et bestemt gymnasium.

Læs om prioritering:

Fordeling af pladser på de gymnasiale uddannelser

Reservation af plads (senest 8. maj)

Senest 8. maj får du besked om, at der er reserveret en plads til dig.

Din plads er reserveret, indtil gymnasiet kan vurdere, om du kan optages på uddannelsen. Det sker efter, at du har været til prøverne i 10. klasse eller til optagelsesprøve og samtale.

Læs og se mere

Afsluttende standpunktskarakterer (maj)

Inden du begynder at gå til folkeskolens prøver i 10. klasse, vil du typisk få dine afsluttende standpunktskarakterer. 

Et af kravene for at blive optaget på hhx, htx eller stx er, at gennemsnittet af dine afsluttende standpunktskarakterer skal være mindst 5,0.

Hvis du søger optagelse på hf, skal gennemsnittet være mindst 4,0.

Folkeskolens prøver i 10. klasse (maj - juni)

I starten af maj begynder folkeskolens prøver i 10. klasse. Sammen med dine afsluttende standpunktskarakterer har disse prøver betydning for din mulighed for at blive optaget på en gymnasial uddannelse.

Søger du hhx, htx eller stx, skal du have fulgt undervisningen i dansk, engelsk og matematik og gå til prøve i fagene på 9.- eller 10.-klasseniveau.

Søger du 2-årig hf, skal du have fulgt undervisningen i dansk, engelsk og matematik og gå til prøve i fagene på 10.-klasseniveau. Du skal opnå mindst 2,0 i gennemsnit i både skriftlig og mundtlig dansk og matematik. Samtidig skal du gå til prøven i fysik/kemi i 10. klasse hvis du ikke har gennemført fællesprøven i fysik/kemi, biologi/geografi i 9. klasse.

Hvis du i 9. klasse ikke opnåede de nødvendige karakterer i folkeskolens afgangseksamen, skal du kontakte din lærer eller vejleder for at høre om muligheden for at forbedre karaktererne i 10. klasse. 

Læs mere

Hvad er folkeskolens afgangseksamen

Besked om optagelse (slut juni)

Efter du har afsluttet folkeskolens prøver i 10. klasse, skal gymnasiet vurdere, om du opfylder adgangskravene til den reserverede plads. 

Opfylder du adgangskravene, får du besked om, at du er optaget. 

Opfylder du ikke adgangskravene, indkaldes du af gymnasiet til en optagelsesprøve og optagelsessamtale (se sidste afsnit). 

Adgangskrav til hhx, htx eller stx

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • Have fået mindst 5,0 i gennemsnit i dine afsluttende standpunktskarakterer
 • Følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen 
 • Have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. 
 • Inden ansøgningsfristens udløb sende din ansøgning via www.optagelse.dk 

*Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • Fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver 
  eller
 • Fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

I visse tilfælde har du mulighed for at forbedre dine karakterer fra 9. klasse ved prøverne i 10. klasse.

Læs mere i artiklen om folkeskolens afgangseksamen.

Adgangskrav til hf

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • Have fået mindst 4,0 i gennemsnit i dine afsluttende standpunktskarakterer
 • Have fulgt undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflagt 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • Fået mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
 • Have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflagt 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed.
 • Have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.*
 • Have underskrevet din ansøgning inden ansøgningsfristens udløb

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men du ikke aflagde prøven, har du mulighed for at blive optaget på hf, hvis du aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Vær opmærksom på, at du har retskrav på optagelse to år efter, du har afsluttet 9. klasse, og et år efter, du har afsluttet 10. klasse. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater.

Skolestart (august)

Du starter på din nye uddannelse i starten af august.

På stx, htx og hhx begynder du med et grundforløb, der varer tre måneder. I løbet af grundforløbet skal du vælge hvilken studieretning, du vil tage. 

På hf er det første år fælles, mens du på andet år vælger en fagpakke.

Optagelsesprøve og optagelsessamtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til de gymnasiale uddannelser, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af optagelsesprøven. At du har bestået optagelsesprøven, er dermed ikke ensbetydende med, at du automatisk optages på uddannelsen.

Senest to uger efter optagelsesprøven får du besked, om du er optaget eller ej. 

Tidlig optagelsesprøve og optagelsessamtale

Den tidlige optagelsesprøve er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det kan fx være:

 • Ansøgere fra prøvefrie skoler
 • Ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • Ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
 • Ansøgere til en 3-årig gymnasial uddannelse, der ikke søger optagelse senest to år efter 9. klasse eller senest ét år efter 10. klasse.

Sen optagelsesprøve og optagelsessamtale

Den sene optagelsesprøve er for øvrige ansøgere. Det er:

 • Ansøgere, som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver
 • Øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse.

Denne prøve kan også bruges som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

Læs mere om optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser.

Se video om optagelsesprøve: