Artikel

Fra 10. klasse til erhvervsuddannelse

Klik på grafikken og få styr på adgangskravene. Læs om optagelsesprocessen.

 

(Klik på grafikken for at se detaljerne)

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesparathedsvurdering (senest 10. januar)

Inden du søger ind på en erhvervsuddannelse, skal du uddannelsesparathedsvurderes. Det er en proces, der startede i 8. klasse.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en erhvervsuddannelse. 

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik.

Du får din uddannelsesparathedsvurdering senest 10. januar. Den fremgår af optagelse.dk.

Dette er ikke den sidste uddannelsesparathedsvurdering, du får i 10. klasse. I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standspunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse (se afsnit om den endelige uddannelsesparathedsvurdering).

Søg om optagelse

Fra 15. januar kan du begynde at lave din ansøgning på www.optagelse.dk. Du kan som udgangspunkt angive lige så mange uddannelsesønsker, som du ønsker.

Hvis du vil tage uddannelsen med eux, skal du huske at oplyse dét.

Du skal huske at medsende din studievalgsportfolio sammen med ansøgningen.

Din ansøgning skal være underskrevet af dine forældre inden ansøgningsfristens udløb. Det er muligt at underskrive ansøgningen fra 15. januar.

Det er en betingelse for at have retskrav på optagelse, at man søger rettidigt.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering (start juni)

Inden du begynder at gå til folkeskolens 9. klasseprøver, vil du typisk få dine afsluttende standpunktskarakterer. 

Når du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer, kan din skole lave den endelige uddannelsesparathedsvurdering.

Denne uddannelsesparathedsvurdering er afgørende for optagelse på den søgte uddannelse.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en erhvervsuddannelse.

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine afsluttende standpunktskarakterer skal være mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik.

Folkeskolens 10. klasseprøver (maj - juni)

I starten af maj begynder folkeskolens 10. klasseprøver. Disse prøver har betydning for din mulighed for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. 

Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og have fået mindst 2 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøverne.

Læs mere i artiklen om folkeskolens afgangseksamen

Besked om optagelse

Efter du har afsluttet folkeskolens 10.-klasseprøver, skal erhvervsskolen vurdere, om du opfylder adgangskravene for at blive optaget på uddannelsen. 

For at blive optaget direkte efter 10. klasse skal du:

  • være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse ved afslutningen af 10. klasse
  • bestå folkeskolens afgangseksamen
  • få mindst 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik
  • inden ansøgningsfristens udløb sende din ansøgning via www.optagelse.dk
  • have medsendt din studievalgsportfolio sammen med ansøgningen

Opfylder du adgangskravene, får du besked om, at du er optaget. 

Opfylder du ikke adgangskravene, indkaldes du til en optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale af erhvervsskolen (se sidste afsnit).

Skolestart (august)

Du starter på din nye uddannelse i starten af august.

På en erhvervsuddannelse begynder du på grundforløbets 1. del, når du kommer direkte fra 10. klasse.

Optagelsesprøve og samtale (slut juni-start august)

Hvis din skole har vurderet, at du ikke er uddannelsesparat, eller hvis du ikke har indsendt din studievalgsportfolio, kan du alligevel blive optaget. Det kræver, at du kommer til en samtale ved den valgte erhvervsskole, og at de bagefter vurderer, at du kan gennemføre uddannelsen.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet om 2,0 i dansk og matematik, har du mulighed for at blive optaget gennem en optagelsesprøve og en samtale på den erhvervsskole du har søgt.

Opfylder du kravet om 2,0 i dansk og matematik, men har ikke bestået folkeskolens afgangseksamen, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en samtale med den erhvervsskole du har søgt.

Har du været til optagelsesprøve til en gymnasial uddannelse?

Hvis du allerede har været til optagelsesprøve til en af de gymnasiale uddannelser, og ved prøven har opnået et resultat svarende til mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik, kan det bruges som optagelsesgrundlag til en erhvervsuddannelse.

Hvis du har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse på optagelse.dk, sendes din ansøgning automatisk videre til erhvervsskolen. Hvis du ikke har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse, skal du enten ændre dine uddannelsesønsker på optagelse.dk eller kontakte den erhvervsskole, som du ønsker at søge ind på.