studerende på professionsbacheloruddannelse

Tekniske område

Under det tekniske område findes diplomingeniøruddannelser, maritime uddannelser og andre uddannelser med et delvist teknisk indhold.

Et fælles udgangspunkt for mange af uddannelserne er en teoretisk og teknisk viden, der afprøves og bruges i udviklingen og løsningen af konkrete praktiske problemstillinger.

Uddannelserne giver desuden kompetencer, der senere kan føre til arbejdsfunktioner med en koordinerende eller administrativ, ledende rolle.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...