gymnasiale uddannelser
Artikel

Tysk begyndersprog på de gymnasiale uddannelser

I tysk begyndersprog lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk standardsprog. Samtidig lærer du om tyske kultur- og samfundsforhold.

Du får bl.a. undervisning i grundlæggende elementer i grammatik og i tysk udtale, både i forhold til at tale og forstå sproget. Hvis du ikke har haft tysk i grundskolen, skal du have det som begyndersprog. Hvis du til gengæld haft tysk i grundskolen, skal du i gymnasiet have det som fortsættersprog.

I tysk som begyndersprog kommer du bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Grundlæggende tysk ordforråd og grundlæggende tysk grammatik
  • Udvalgte sider af tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold
  • Aktuelle kultur- og samfundsforhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland
  • Et bredt udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive multimodale teksttyper og –genrer
  • Kulturelle og samfundsmæssige forhold
  • Grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug og kommunikation på tysk

Forskel på B- og A-niveau
Flere af emnerne er de samme på både B- og A-niveau. På alle niveauer læser du forskellige former for skønlitteratur og faglitteratur, og du arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel. Jo højere et niveau, du tager faget på, jo højere krav stilles der til dig og din evne til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt. Fx forventes der på A-niveau et mere varieret og flydende ordforråd end på B-niveau, ligesom der på A-niveau arbejdes med sværere tekster end på B-niveau.

Arbejdsformer
En stor del af undervisningen er tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

Eksamen

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på de videregående uddannelser
Tysk på enten B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Det vil sige, at du skal have faget for at kunne søge optagelse. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har tysk.

Du kan altid tage faget senere som supplering, fx løfte fra B- til A-niveau. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor fx tysk A er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med tysk begyndersprog
Faget tysk begyndersprog på A-niveau findes på hhx og stx. Derudover findes tysk begyndersprog på B-niveau som fælles valgfag:

Hhx: Tysk begyndersprog A

Stx: Tysk begyndersprog A

Fælles valgfag: Tysk begyndersprog B

Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på de forskellige gymnasiale uddannelser. Der kan dog være nogle indholdsmæssige forskelle. Læs eventuelt mere på skolernes egne hjemmesider. Det har dog ingen betydning for din videregående uddannelse, om du har haft fx tysk begyndersprog A på stx eller hhx.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
På en række erhvervsuddannelser med eux skal du have et andet fremmedsprog på C-niveau. Fx tysk. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse på samme måde som en gymnasial uddannelse. Læs mere om eux.