Artikel

Bliv uddannelsesparat i 9. klasse

Hvis dit barn endnu ikke er vurderet parat til sin ønskede ungdomsuddannelse, får barnet hjælp af skolen og skolens vejleder til at blive parat.

Dit barn kan være vurderet parat til en anden ungdomsuddannelse end den ønskede eller til andre uddannelsesaktiviteter end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

I begge tilfælde vil dit barn sammen med skolen og vejlederen lave en plan for at blive parat til den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker.

Fold alle afsnit ud

Vejledning

Dit barn vil få vejledning af skolens vejleder. Sammen lægger I en plan for vejen frem til enten en ungdomsuddannelse eller en anden uddannelsesaktivitet efter skolen. Som forælder vil du blive inddraget, så du har mulighed for at støtte dit barn.

Dit barn vil også deltage i de fælles vejledningsaktiviteter med klassen, fx arbejdet med studievalgsportfolio, introduktion til uddannelser og lignende.

Brobygningsforløb

I løbet af skoleåret kan dit barn prøve, hvordan det er at gå på ungdomsuddannelse. Det kaldes brobygning og varer 2 -10 dage. Det skal hjælpe dit barn i valget af ungdomsuddannelse. 

Dit barn kan blive tilbudt brobygning på en eller flere ungdomsuddannelser. 

Læs mere om brobygningsforløb i 9. klasse

Mulighed for 10. klasse

Der findes forskellige muligheder for 10. klasse. Måske overvejer dit barn 10. klasse på en anden skole, eller på en efterskole eller en ungdomsskole. 

Dit barn kan også overveje eud 10, som er 10. klasse rettet mod at komme på erhvervsuddannelse.

Dit barn skal ikke være vurderet uddannelsesparat for at kunne starte i en 10. klasse. Barnet bruger 10. klasse til at gøre sig parat til en ungdomsuddannelse.

Læs mere i artiklerne:

Andre uddannelsesaktiviteter

Måske er dit barn vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter end en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Det kan fx være, at I har talt med vejlederen om forberedende grunduddannelse (FGU), ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), en fri fagskole, ungdomsskolen, et lokalt forberedende tilbud eller beskæftigelse.

For at komme på FGU, skal dit barn målgruppevurderes.

Læs mere i artiklerne:

Vurdering af uddannelsesparatheden

I december får dit barn de første standpunktskarakterer i 9. klasse. 

For at være fagligt uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne være:

  • Til eud/eux: 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk og matematik
  • Til hf-eksamen: 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer
  • Til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer

Hvis dit barn ikke opfylder kriterierne for at være fagligt uddannelsesparat til alle typer af ungdomsuddannelse, vil I få skriftlig besked med begrundelse. 

Derudover skal dit barn også have sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat til ungdomsuddannelse. Hvis dit barn ikke opfylder disse forudsætninger, vil vejlederen lave en helhedsvurdering af dit barns uddannelsesparathed, og I vil få skriftligt besked om resultatet af vurderingen.

Hvis dit barn vurderes parat til sin ønskede uddannelse, afslutter han/hun samarbejdet med vejlederen. Så fortsætter dit barn og du processen frem mod ansøgning til ungdomsuddannelse på egen hånd. 

Hvis dit barn ikke vurderes parat til sin ønskede uddannelse eller vurderes parat til andre uddannelsesaktiviteter end gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser, så fortsætter samarbejdet med vejlederen på skolen.

Frist for ansøgning

Optagelse.dk åbner for ansøgere 15. januar. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Dit barn skal gøre sin ansøgning færdig på optagelse.dk, og som forælder skal du være klar til at underskrive den inden ansøgningsfristen. 

Den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering

Fristen for at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse ligger i marts. Men dit barn får først sine afsluttende standpunktskarakterer i maj-juni.

Her skal de afsluttende standpunktskarakterer opfylde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat til den ønskede uddannelse:

  • Til eud/eux: 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk og matematik
  • Til hf-eksamen: 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer
  • Til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer

Derudover skal dit barn også have sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat til sin ønskede ungdomsuddannelse.

Hvis der er en eller flere ungdomsuddannelser, som dit barn ikke kan vurderes parat til, vil I få skriftlig besked fra skolen med en begrundelse.

Hvis vurderingen angår den type ungdomsuddannelse, barnet ønsker, vil I vil få hjælp og vejledning af vejlederen på skolen. I kan kontakte vejlederen på dit barns skole, hvis I står i denne situation.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

For at kunne begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. klasse, skal dit barn også opfylde adgangskravene til uddannelsen. 

Læs mere i artiklerne:

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?