Artikel

Ansøgning for uddannelsesparate unge i 9./10. klasse

Det er en god ide at begynde forberedelserne til din søn/datters ansøgning til ungdomsuddannelse i god tid. Læs her om de beslutninger, I skal tage, før I underskriver ansøgningen senest d. 1. marts.

Når din søn/datter går i 9. eller 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat, har du som forælder ansvaret for, at han/hun ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse. Hvis din søn/datter vil tilmeldes en 10. klasse, er tilmeldingen også dit ansvar. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesplan på www.optagelse.dk

Din søns/datters ansøgningsside kaldes også hans/hendes uddannelsesplan. Den består både af informationer fra skolen og informationer, som du som forælder har ansvar for at skrive ind.

Uddannelsesplanen ligger på www.optagelse.dk. Fra starten af januar kan du og din søn/datter logge ind og begynde at udfylde planen og lave ansøgningen. Når du underskriver uddannelsesplanen senest d. 1. marts, fungerer den som ansøgning til ungdomsuddannelse eller tilmelding til 10. klasse.

For at lave ansøgningen skal I bruge en computer med internetadgang (ikke tablet eller telefon).

I går ind på www.optagelse.dk og vælger ”søg ungdomsuddannelse”. Her logger I ind med din søns/datters UNI-login og kommer dermed ind på ansøgningssiden.

Uddannelsesplanens indhold

En del af indholdet i uddannelsesplanen er lagt ind af skolen, og du skal bare tjekke, at oplysningerne stemmer. Det gælder:

  • Dine og din søns/datters kontaktinformationer
  • Din søn/datters seneste standpunktskarakterer
  • Oplysninger om det antal år, som din søn/datter har fulgt undervisning i tysk og fransk
  • Vurderingen af din søn/datters uddannelsesparathed, hvis han/hun søger ungdomsuddannelse

Den del af uddannelsesplanen, som du og din søn/datter selv har ansvar for at udfylde, er:

  • En præsentation af den unge, dvs. din søn/datters egen beskrivelse af sig selv
  • En kort beskrivelse af, hvad din søn/datter ønsker at bruge sin ungdomsuddannelse eller 10. klasse til
  • Hvis din søn/datter har deltaget i et brobygnings- eller praktikforløb, skal I også angive dette
  • Din søns/datters uddannelsesønsker efter 9. eller 10. klasse

Uddannelsesønske

I søger om optagelse på henholdsvis erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse og 10. klasse ved at vælge og tilføje din søns/datters uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge.

Ved et uddannelsesønske forstås en uddannelse kombineret med en uddannelsesinstitution. Din søn/datter har mulighed for at afgive fem uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. Ønskerne kan omfatte både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser eller 10. klasse, afhængigt af hvad din søn/datter er vurderet uddannelsesparat til.

Ønsker din søn/datter en gymnasial uddannelse som første prioritet, skal I skrive i alt mindst tre uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge.

Du skal som forælder sende den færdige uddannelsesplan/ansøgning ved at skrive den under digitalt. Når du skriver under, sender du ansøgningen til det først prioriterede uddannelsesønske.

Efterskole

Hvis din søn/datter skal på efterskole eller privatskole, skal I også sende en ansøgning via www.optagelse.dk. Det gælder også, selvom I allerede har tilmeldt jer efterskolen/privatskolen.

Forbered ansøgningen

Du har adgang til uddannelsesplanen fra starten af januar i henholdsvis 9. og 10. klasse. Fra starten af februar kan du underskrive og dermed afsende ansøgningen. Senest 1. marts skal du have underskrevet den færdige ansøgning.

Det er altså vigtigt, at I inden fristen har overvejet og afklaret, hvilken vej din søn/datter ønsker at gå efter 9. eller 10. klasse. Når din søn/datter skal til at angive sine uddannelsesønsker, skal I have taget en række beslutninger:

Erhvervsuddannelse og eux

Hvis din søn/datter ønsker en erhvervsuddannelse, skal I have besluttet jer for erhvervsskole samt hovedområde og fagretning. I skal også have taget stilling til, om eux er noget for den unge.

Din søn/datter skal vælge en fagretning, men behøver ikke allerede at vide, hvilken erhvervsuddannelse han/hun vil vælge. Valget af erhvervsuddannelse sker i løbet af det første halve år på grundforløbet.

Læs mere i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Valg af eux
Eux er en erhvervsuddannelse med gymnasialt forløb. Mange erhvervsuddannelser udbydes med eux, men ikke alle. Hvis din søn/datter ønsker at tage en eux, skal I angive det i ansøgningen. For at vælge eux skal din søn/datter være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse. Senere vurderer erhvervsskolens vejledere den unges kompetencer i forhold til eux. Læs mere om eux.

Gymnasial uddannelse

Hvis din søn/datter ønsker en gymnasial uddannelse, skal I have besluttet jer for, om det skal være almen studentereksamen (stx)teknisk studentereksamen (htx), merkantil studentereksamen (hhx), studenterkursus eller hf-eksamen, og I skal have valgt uddannelsesinstitution. Læs fx Valget af en gymnasial uddannelse. Evt. kan I også have brug for at sammenligne de gymnasiale uddannelser med eux, som er en erhvervsuddannelse med gymnasialt niveau.

I nogle tilfælde har din søn/datter også mulighed for at vælge en international gymnasial uddannelse eller en 2-årig almen studentereksamen. Der er særlige optagelsesbetingelser til de to typer uddannelse.

Mindst tre uddannelsesønsker
Hvis din søn/datter har en gymnasial uddannelse eller hf som første prioritet, skal han/hun vælge mindst tre uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge.

Man må gerne søge samme gymnasiale uddannelse - fx stx - på forskellige gymnasier. Hvis et gymnasium udbyder flere gymnasiale uddannelser - fx både stx og hhx - må man gerne søge begge på samme gymnasium. Din søn/datter har selvfølgelig også mulighed for at vælge en erhvervsuddannelse med gymnasialt forløb (eux) eller en ren erhvervsuddannelse som 2. og/eller 3. prioritet.

10. klasse

Hvis din søn/datter ønsker at tage 10. klasse, skal I have valgt, hvilken type 10. klasse, han/hun skal vælge.

Hvis den unge skal på efterskole eller privatskole, skal I også sende en ansøgning via www.optagelse.dk. Det gælder også, selvom I allerede har tilmeldt jer efterskolen/privatskolen.

Hvis den skole, din søn/datter søger ind på, kræver at du har en aftale med dem på forhånd, skal du angive, om du har fået besked fra skolen om, at din søn/datter er tilmeldt.

Vedhæft studievalgsportfolien

Din søn/datters studievalgsportfolio skal vedhæftes uddannelsesplanen/ansøgningen som pdf-fil, inden du underskriver.

Bliv guidet gennem ansøgningen

På viden.stil.dk finder du en detaljeret instruktion i at udfylde ansøgningen. Instruktionen guider dig igennem alle dele af ansøgningsprocessen både til 10. klasse, erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse.

Se Sådan udfylder du din ansøgning for elev i 9.-10. klasse.

Video-guide til ansøgningen

Foretrækker du at se en video om, hvordan du udfylder ansøgningen, finder du videoguides på viden.stil.dk (disse er pt. under udarbejdelse).

Adgangskrav og optagelse

Det er vigtigt, at du og din søn/datter er opmærksom på adgangskravene til ungdomsuddannelserne. Der er forskellige adgangskrav til henholdsvis erhvervsuddannelse/eux, hf og 3-årig gymnasial uddannelse.

Adgangskrav skal være opfyldt

For at kunne begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10.  klasse, skal din søn/datter opfylde alle adgangskravene til uddannelsen.

Det betyder bl.a., at han/hun skal bestå folkeskolens afgangseksamen med karakterer, der bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Læs om Optagelse til de gymnasiale uddannelser fra og med 2019

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Besked om optagelse

Når skolen har fået dokumentation for, at din søn/datter opfylder adgangskravene, får I brev om optagelsen. Det endelige svar kommer altså først i juni måned, når din søn/datter har afsluttet folkeskolens afgangseksamen eller de afsluttende prøver i 10. klasse.