Artikel

Ansøgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse

Skal dit barn søge gymnasium, hf, erhvervsuddannelse eller 10. klasse? Læs om ansøgningen her.

Når dit barn går i 9. klasse, har du som forælder ansvaret for dit barns tilmelding til 10. klasse eller ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse.

Dit barn skal udfylde ansøgningen på Optagelse.dk, og du skal underskrive og dermed afsende den senest 1. marts. 

Fold alle afsnit ud

Forberedelse og uddannelsesønsker

Når I skal til at udfylde ansøgningen, skal dit barn have besluttet hvilke uddannelsesønsker, han/hun vil skrive på ansøgningen.

Et uddannelsesønske er en uddannelse kombineret med en skole. Dit barn kan afgive fem uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. Det er vigtigt at tænke over prioriteringen, da den kan få indflydelse på, hvilken uddannelse eller skole, dit barn ender med at blive optaget på. 

Dit barns uddannelsesønsker kan omfatte både erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og 10. klasse. Læs om, hvad dit barn skal tage stilling til inden ansøgningen til de forskellige uddannelser: Forbered ansøgningen.

Dit barns uddannelsesparathed

Senest 10. januar har dit barn fået en uddannelsesparathedsvurdering. I kan se på dit barns ansøgning på Optagelse.dk, hvilke uddannelser dit barn er vurderet parat eller eventuelt ikke-parat til.  

Uddannelsesparat: Søger dit barn som førsteprioritet en uddannelse, som han/hun er vurderet uddannelsesparat til, vil ansøgningen automatisk blive sendt til denne uddannelse, når du underskriver senest 1. marts.

Ikke-uddannelsesparat: Hvis dit barn som førsteprioritet ønsker en uddannelse, som han/hun er vurderet ikke-uddannelsesparat til, skal I kontakte vejlederen på skolen. Det er vejlederen, som sender ansøgningen videre til uddannelsen. Som forælder skal du underskrive ansøgningen senest 1. marts. 

Bemærk, at dit barn vil få en endelig uddannelsesparathedsvurdering senest 10. juni. Den endelige vurdering har betydning for dit barns optagelse på uddannelsen.

Vil dit barn i 10. klasse?

Dit barn behøver ikke at være vurderet uddannelsesparat for at kunne starte i en 10. klasse. Barnet bruger 10. klasse til at gøre sig parat til en ungdomsuddannelse.

Efterskole og privatskole

Hvis dit barn skal på efterskole eller privatskole, skal I også sende en ansøgning via Optagelse.dk. Det gælder også, selvom I allerede har tilmeldt jer efterskolen/privatskolen.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

Dit barn skal opfylde adgangskravene for at kunne optages direkte på uddannelsen, dvs. uden at skulle til optagelsesprøve eller samtale.

Det betyder bl.a., at han/hun skal vurderes uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering samt bestå folkeskolens afgangseksamen med bestemte karaktergennemsnit. 

Adgangskravene til 3-årig gymnasial uddannelse, 2-årig hf og erhvervsuddannelse er forskellige, og du kan finde information om dem i artiklerne nedenfor. 

Hvis dit barn ikke opfylder adgangskravene til uddannelsen, kan han/hun i de fleste tilfælde søge ind via en optagelsesprøve og -samtale. 

Se video og oversigter og få mere information om adgangskrav og ansøgningsproces:

Adgangskrav fra 9. klasse til erhvervsuddannelse 

Adgangskrav fra 9. klasse til gymnasial uddannelse

Læs mere om adgangskrav og se mulighederne, hvis dit barn ikke opfylder adgangskravene:

Adgangskrav til erhvervsuddannelser

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Se kravene til at blive vurderet uddannelsesparat til de forskellige typer ungdomsuddannelser:

Uddannelsesparat til gymnasium, hf og erhvervsuddannelse

Hjælp til ansøgningen

I udfylder ansøgningen på Optagelse.dk. Når ansøgningen er klar, skal du som forælder underskrive den via NemID og dermed afsende den.

Hvis dit barn som førsteprioritet ønsker en uddannelse, som han/hun er vurderet ikke-uddannelsesparat til, vil I få hjælp til ansøgningen af vejlederen på dit barns skole.

Ansøgningsfristen er 1. marts. 

Hvis dit barn søger erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, skal I vedhæfte afrapporteringsskemaet til dit barns studievalgsportefolio til ansøgningen. 

Læs om studievalgsportfolio.

På Optagelse.dk finder I en vejledning i at udfylde ansøgningen: Optagelse.dk.

Besked om optagelse

Når du har underskrevet ansøgningen d. 1. marts, bliver den sendt til den uddannelse, I har skrevet som førsteprioritet.

Den endelige besked om optagelse får dit barn først, når han/hun har været til folkeskolens afgangseksamen eller evt. til en optagelsprøve eller -samtale.

Få overblik over forløbet, fra I har afsendt ansøgningen, til dit barn får besked om optagelse: Efter ansøgningen er sendt.

Tilmelding til andre forløb

Måske har I aftalt med vejlederen på skolen, at din søn/datter skal i gang med andre uddannelsesaktiviteter eller forløb efter 9. klasse. Det kan fx være, at dit barn er blevet målgruppevurderet til Forberedende Grunduddannelse (FGU). 

Vejlederen sørger for at skrive aftalerne ind i dit barns uddannelsesplan. 

Afgangsprøver for 9. og 10. klasse er aflyst under COVID-19

Dit barn har stadig mulighed for at blive optaget på sin ungdomsuddannelse

De afsluttende standpunktskarakterer vil komme til at gælde som prøvekarakterer.

Uddannelsesparathedsvurderingen rykkes til midt i juni.

Klik og læs mere på ministeriets spørgsmål/svar om skole og COVID-19.

Du kan også få vejledning af en eVejleder.

Covid19