Artikel

Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse for ikke-uddannelsesparate

Læs om ansøgningen til ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andre forløb, hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat i 9. klasse.

Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat i 9. klasse, skal UU-vejlederen i samarbejde med dig som forælder sørge for, at dit barn udfylder sin uddannelsesplan med ansøgning/tilmelding til enten en ungdomsuddannelse, en 10. klasse eller en anden uddannelsesaktivitet.

Uddannelsesplanen skal skrives under af dig som forældre senest d. 1. marts.

Hvis dit barn går på efterskole, er det efterskolen og efterskolevejlederen, der står for uddannelsesplanen.

Fold alle afsnit ud

Ansøgning til ungdomsuddannelse

Hvis dit barn som 1. prioritet ønsker en ungdomsuddannelse, som han/hun er vurderet ikke-uddannelsesparat til, sker det i samarbejde med UU-vejlederen. I vil få hjælp og vejledning af UU-vejlederen i processen.

Du og dit barn udfylder dit barns uddannelsesplan og føjer dit barns uddannelsesønske til prioriteringslisten. Uddannelsesplanen/ansøgningen skal underskrives af dig som forælder senest den 1. marts.

Når du underskriver, sendes uddannelsesplanen til UU-vejlederen. Inden 15. marts sender UU-vejlederen planen/ansøgningen videre til den uddannelsesinstitution, som står først på prioteringslisten.

Endelig uddannelsesparathedsvurdering

I juni måned får dit barn sin endelige uddannelsesparathedsvurdering. Afhængigt af hvilken uddannelse, dit barn har søgt, skal dit barn opfylde kriterierne, hvis han/hun skal vurderes uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedssvurdering. Læs om kriterierne for at være uddannelsesparat til gymnasium, hf og erhvervsuddannelse.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

For at kunne optages direkte på den ungdomsuddannelse, I har søgt, skal dit barn derudover opfylde alle adgangskravene til uddannelsen.

Det betyder bl.a., at han/hun skal bestå folkeskolens afgangseksamen med karakterer, der bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Derudover er der forskellige adgangskrav til de forskellige typer af ungdomsuddannelse, som du kan læse om på ug.dk:

Læs om Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Hvis dit barn ikke kan opfylde kravene

Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering, eller hvis dit barn ikke opfylder adgangskravene, vil han/hun blive indkaldt til en optagelsesprøve og -samtale på ungdomsuddannelsen.

Optagelsesprøve og -samtale

Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering, eller hvis dit barn ikke opfylder adgangskravene, vil han/hun blive indkaldt til en optagelsesprøve og -samtale på ungdomsuddannelsen.

Læs om Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne.

Læs om Optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser

Indkaldelse til optagelsesprøve og -samtale

Dit barns resultat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering og han/hendes karakterer til folkeskolens afgangseksamen har altså betydning for, om dit barn kan optages direkte på uddannelsen eller vil blive indkaldt til en optagelsesprøve og -samtale.

Derfor vil dit barn først få endelig besked om optagelsen eller blive indkaldt til optagelsesprøve og -samtale, når skolen har modtaget dokumentation for dit barns resultat ved folkeskolens afgangseksamen.

Læs om forløbet frem til, at dit barn får besked om optagelse eller bliver indkaldt til optagelsesprøve og -samtale: Efter ansøgningen er sendt.

Når dit barn har været til optagelsesprøve og -samtale

Når dit barn har været til optagelsesprøve og samtale, vil I få en tilbagemelding kort tid efter.

Består dit barn ikke optagelsesprøven og -samtalen, vil dit barns uddannelsesplan blive sendt til UU, som vejleder videre til andre forløb og justerer dit barns uddannelsesplan herefter. Går dit barn på efterskole, giver UU besked til efterskolen om udfaldet af prøven og samtalen.

Uddannelsesplanen skal beskrive, hvad dit barn er i gang med, indtil han/hun fylder 18. år. Dit barn vil få individuel vejledning af UU-vejlederen eller, hvis den unge går på efterskole, af efterskolevejlederen.

Læs om Pligt til uddannelse eller anden aktivitet for 15-17-årige

Tilmelding til 10. klasse

Hvis dit barn har 10. klasse som sin 1. prioritet i uddannelsesplanen på www.optagelse.dk, sender UU-vejlederen senest den 15. marts dit barns uddannelsesplan som tilmelding til den ønskede skole. Tilmeldingen skal underskrives af UU-vejlederen og derefter af dig som forælder senest 1. marts.

Dit barn behøver ikke at være vurderet uddannelsesparat for at kunne starte i en 10. klasse. Barnet bruger 10. klasse til at gøre sig parat til en ungdomsuddannelse og vil blive vurderet i løbet af 10. klasse i forhold til den ungdomsuddannelse, som han/hun satser på.

Hvis dit barn går på efterskole, er det efterskolen og efterskolevejlederen, der står for uddannelsesplanen.

Tilmelding til andre forløb

Måske har I aftalt med UU-vejlederen, at din søn/datter skal i gang med andre uddannelsesaktiviteter eller forløb efter 9. eller 10. klasse. Fra august 2019 vil der være mulighed for, at dit barn kan starte i Forberedende Grunduddannelse (FGU). Forløbene skal altid aftales med UU-vejlederen.

UU-vejlederen sørger for at skrive aftalerne ind i dit barns uddannelsesplan på www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen skal underskrives af UU-vejlederen og derefter af dig som forælder.

Hvis din søn/datter går på efterskole, er det efterskolen og efterskolevejlederen, der står for uddannelsesplanen.